Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Đánh giá một người
  Đánh giá một người

  Một lần, vua Pasenadi ngồi bên cạnh Phật, tại lâu đài Migaramatu, thì thấy có một số du sĩ ngoại đạo đi ngang gần đấy. Người thì bện tóc, người thì lõa thể, người thì chỉ mặc một y.

  >>> Xem thêm
 • Người quy y Tam Bảo đầu tiên
  Người quy y Tam Bảo đầu tiên

  Công tử Yasa, con của phú hộ trong thành Bārāṇasi, là một người phú quý vinh hoa, một năm ở trong ba cái lâu đài: bốn tháng mùa lạnh ở một lâu đài, bốn tháng mùa nóng ở một lâu đài, bốn tháng mùa mưa ở một lâu đài, được thụ hưởng đầy đủ ngũ trần. Hằng đêm, các đoàn ca hát, nhảy múa trình diễn cho công tử Yasa xem vui mắt, vui tai.

  >>> Xem thêm
 • Nói nhiều chánh niệm hay nói ít tâm loạn ?
  Nói nhiều chánh niệm hay nói ít tâm loạn ?

  ”Nói nhiều chánh niệm hay nói ít tâm loạn ?!” Câu nói này có vẻ rất vô lý với người đang học thiền minh sát tuệ. Đúng như vậy. Khi học thiền minh sát, mọi người sẽ được học câu: “Càng nói nhiều càng phiền não. Càng phiền não càng nói nhiều”.

  >>> Xem thêm
 • Vẫn dính bụi trần
  Vẫn dính bụi trần

  Có câu chuyện kể về một vị quan ở trong triều. Ông làm một chức vụ nhỏ, phụng sự cho vua. Tới gần về già thì ông cảm thấy chán trên chốn quan trường, bởi ở trong đó ông thấy hết những cảnh gọi là tranh chấp, nhỏ nhen, những thủ đoạn để giành lấy địa vị.

  >>> Xem thêm
 • Vị Tăng đốt lò
  Vị Tăng đốt lò

  Trong sử còn ghi lại chuyện Ngài Đạt Ma Mật Đa. Ngài là bậc đã chứng A La Hán ở Tây Vức, sinh sau thời Phật. Ngài thấy được những kiếp trước của mình.

  >>> Xem thêm
 • Kinh sanh tử biến thức
  Kinh sanh tử biến thức

  Tôi nghe như vầy, vào một thuở nọ, Đức Phật ở tại Tinh xá Kỳ Hoàn, thuộc nước La Duyệt.

  >>> Xem thêm
 • Tiệm tu
  Tiệm tu

  Trước khi trở về phương Tây, Tổ Bồ-đề-đạt-ma hỏi chỗ sở đắc của bốn đệ tử hàng đầu. Tổ lần lượt nói người được phần da, người được phần thịt, người được phần xương, và Huệ Khả sau cùng được phần tủy. Như thế, sự chứng ngộ Pháp thân có cấp độ cạn sâu. Dĩ nhiên người nào còn cạn thì phải tiếp tục Nhập, tức là tiếp tục tiệm tu.

  >>> Xem thêm
 • Chữa bệnh bằng trái tim và tâm linh
  Chữa bệnh bằng trái tim và tâm linh

  Những hệ thống y học truyền thống như Ayurveda, Siddha hay Unani đều dựa vào thiên nhiên và mang tính lành mạnh. Sau đó y học Tây Tạng kết hợp những yếu tố tự nhiên với một số nguyên tắc được quy định trong chiêm tinh học.

  >>> Xem thêm
 • Thiền sư Pháp Thường (Đại Mai)
  Thiền sư Pháp Thường (Đại Mai)

  Sư họ Trịnh, quê ở Tương Dương, lúc nhỏ xuất gia theo thầy ở chùa Ngọc Tuyền, Kinh Châu.

  >>> Xem thêm
 • Ngôi nhà tù
  Ngôi nhà tù

  Câu chuyện xảy ra khi đức Thế Tôn ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến ngôi nhà tù.

  >>> Xem thêm
 • Đặc tính của ngã
  Đặc tính của ngã

  Trong sự chấp ngã, bám víu vào “cái ta” và “của ta” rồi dẫn đến chiếm hữu, sự bám víu vào cái thân vật chất này ai cũng coi trọng nó, kẻ nào chạm đến sẽ bị phản kháng dữ dội. “Cái ta” ban đầu chỉ là sự bất giác của một vọng niệm được khởi lên và dính mắc vào đó, đến khi thành hình rồi nó cần một nền tảng vật chất để dựa vào đó mà hiện hữu. Nền tảng đó chính là sự hiện hữu và tồn tại cái thân này.

  >>> Xem thêm
 • Không nói được
  Không nói được

  Trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng có thể có những phút “giác ngộ”: Đời là vô thường, là bóng câu qua cửa sổ, là bọt bèo, là giấc mộng. Nhưng ta chỉ giật mỉnh khi “ngộ” một chút rồi quên, rồi “trôi lăn” theo những tham sân si, những quấn quýt chằng chịt vô cùng hấp dẫn không sao thoát nổi kia!

  >>> Xem thêm
Audio