Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Thiền sư Hương Hải
  Thiền sư Hương Hải

  Sư sống vào thời Hậu Lê, người ta quen gọi là Tổ Cầu. Tổ tiên quê ở làng Áng Độ, huyện Chân Phúc.

  >>> Xem thêm
 • Vua Ashoka (Vua A Dục)
  Vua Ashoka (Vua A Dục)

  Vào khoảng hai trăm năm mươi năm sau thời của Đức Phật, có một vị vua tên là Ashoka.

  >>> Xem thêm
 • Trở về chân tâm
  Trở về chân tâm

  Tâm bất giác vọng tưởng tạo ra cái Ta (ngã) rồi theo cái Ta trôi lăn trong sinh tử. Bây giờ nói trở về là Ai trở về? Và trở về đâu? Tâm trở về, và trở về bổn tánh của nó, cái tánh thanh tịnh thường hằng. Khi tâm trở về bổn tánh thanh tịnh thì nó được gọi là chân tâm.

  >>> Xem thêm
 • Giấc mộng Nam Kha
  Giấc mộng Nam Kha

  Một người tên Thuần Vu Phân, ngày thường thích uống rượu. Trong sân nhà ông có một cây hòe lớn rễ sâu cành rậm, một đêm giữa hè, trăng tỏ sao thưa, gió thổi hiu hiu, chỗ dưới cây hòe là một chỗ hóng mát tốt.

  >>> Xem thêm
 • Tôi và mộng
  Tôi và mộng

  Mỗi đêm đi ngủ, hầu như lúc nào tôi cũng nằm mơ, chỉ có điều là sáng thức dậy còn nhớ hay không? Những giấc mơ nào đặc biệt hay kỳ lạ thì tôi nhớ, còn không thì quên ngay.

  >>> Xem thêm
 • Năm uẩn đều là không
  Năm uẩn đều là không

  Vị thiền sư hỏi chú sa-di: - Con hiểu Tâm kinh như thế nào, nói cho Thầy nghe đi.

  >>> Xem thêm
 • Hòa thượng Thích Trí Tịnh nói về ý nghĩa và giá trị của tụng kinh
  Hòa thượng Thích Trí Tịnh nói về ý nghĩa và giá trị của tụng kinh

  Lời khai thị của Hòa thượng Thích Trí Tịnh dưới đây có ý nghĩa rất lớn cho người đọc tụng và thọ trì kinh để mở mang tâm trí và thâm nhập kinh tạng.

  >>> Xem thêm
 • Những poster gây ấn tượng tới hàng triệu người
  Những poster gây ấn tượng tới hàng triệu người

  Những poster nâng cao nhận thức con người, thúc đẩy và cổ vũ hành động vì một thế giới công bằng hơn, tốt đẹp hơn, và trân trọng tự nhiên hơn.

  >>> Xem thêm
 • Màng nhĩ
  Màng nhĩ

  Hiệu năng của màng nhĩ là chắt lọc những âm thanh tạp từ bên ngoài, khiến cho thính giác khỏi bị ô nhiễm và tạo ra một sự nghe chuẩn xác.

  >>> Xem thêm
 • Thiền và thắng trí
  Thiền và thắng trí

  Một hôm, Phật ở nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn ông Cấp Cô Độc, tôi nghe như vầy:

  >>> Xem thêm
 • Tế Công xé quạt giúp người nghèo
  Tế Công xé quạt giúp người nghèo

  Vào triều Tống, trong thành Hàng Châu có một ngõ gọi là “ngõ quạt”, rất nổi tiếng. Tên này đến từ đâu? Nguyên là câu chuyện Tế Công xé quạt giúp người nghèo bắt đầu tại nơi đây.

  >>> Xem thêm
 • Của chung năm nhà có gì đáng tham
  Của chung năm nhà có gì đáng tham

  Chúng ta quán sát kĩ trong xã hội ngày nay cũng là như thế. Người giàu sang không chỉ chuốc nhiều phiền não, mà khi đi xa cũng rất bất tiện. Cổ nhân dạy: “Giàu sang là của chung năm nhà.” Vì sao gọi năm nhà?

  >>> Xem thêm
Audio