Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Hai mặt của hiện thực
  Hai mặt của hiện thực

  Trong cuộc sống chúng ta có hai khả năng: hoặc là chìm đắm trong lạc thú trần gian hoặc vượt qua nó. Đức Phật là người đã vượt thoát ra khỏi lạc thú trần gian và đạt được sự tự do tự tại.

  >>> Xem thêm
 • Nghi ngờ
  Nghi ngờ

  Trong kỳ đại kiết thất tại Long Môn tự, xảy ra vụ mất tiền trong liêu chúng.

  >>> Xem thêm
 • Quá trình luyện tập ngoạn mục của các nhà sư Thiếu Lâm
  Quá trình luyện tập ngoạn mục của các nhà sư Thiếu Lâm

  Giống như các tăng ni Phật tử khác, mục tiêu cuối cùng của các nhà sư Thiếu Lâm cũng là đạt được sự giác ngộ, thoát khỏi những ham muốn trần tục thông thường. Thế nhưng, cách họ thực hiện thì thật đáng kinh ngạc.

  >>> Xem thêm
 • Tại sao chúng ta phải ngồi Thiền?
  Tại sao chúng ta phải ngồi Thiền?

  Muốn ngồi thiền, trước chúng ta phải biết lý thuyết, sau mới thực hành được. Tại sao chúng ta phải ngồi thiền? Phật dạy trong bốn oai nghi chúng ta đều tu được hết. Bốn oai nghi là đi, đứng, nằm và ngồi. Tuy nhiên trong số bốn oai nghi đó, các Thiền sư nói chỉ có ngồi là thù thắng hơn cả.

  >>> Xem thêm
 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Tham sân si là gốc của khổ đau, thế nên khi tham sân si không còn, được diệt trừ, thì khổ đau sẽ chấm dứt. Nói khác đi, hạnh phúc xuất hiện bao lâu tham sân si vắng mặt.

  >>> Xem thêm
 • Buông bỏ tâm hơn thua
  Buông bỏ tâm hơn thua

  Tâm hơn thua làm cho thế giới này tiêu hao năng lượng không phải ít. Nhưng xét cho cùng thì ai hơn ai? Mình hơn người ta cái này thì người ta hơn mình cái khác, mình thua người ta cái này nhưng người ta thua mình cái kia. Cho nên mặc cảm hơn, mặc cảm thua mình phải buông bỏ, đúng với chân nghĩa là không ai hơn ai.

  >>> Xem thêm
 • Thần táo
  Thần táo

  Có câu chuyện về Thiền sư Phá Táo Đọa ở vùng núi Tung Sơn, dưới chân núi vùng đó có cái miếu thờ thần táo (tức mấy cục gạch xếp lại thành cái bếp) rất linh thiêng nên dân chúng thường giết con này con kia để cúng. Thấy như vậy, Ngài Phá Táo Đọa mới dẫn một số đệ tử vào trong miếu, vừa là cứu ông thần táo mà cũng vừa khai thị cho những người chung quanh được tỉnh ngộ.

  >>> Xem thêm
 • Quan Chưởng Khố không con
  Quan Chưởng Khố không con

  Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang trú tại Kỳ Viên, liên quan đến quan chưởng khố không con tên Aputtaka.

  >>> Xem thêm
 • Cái quạt của hiệp sĩ
  Cái quạt của hiệp sĩ

  Khi Sư ở chùa Korinji, một hiệp sĩ đến viếng. Đưa quạt lên ông ta nói: Vật này khi xuất hiện trong cõi hữu hình thì được gọi là một cái quạt; nhưng từ khởi thủy nó là phi hữu. Ngài có biết nó là vật gì vào cái lúc nó mới sinh ra chăng?

  >>> Xem thêm
 • Kinh nhân quả đạo đức
  Kinh nhân quả đạo đức

  Này các đệ tử, mười nghiệp nêu trên tạo ra quả trắng, hạnh phúc, an vui, đời này, đời sau. Bất kỳ người nào thành tựu trọn vẹn mười nghiệp thiện trên, dù có sờ đất dơ dáy, bẩn thỉu, hoặc cầm phân bò với nắm cỏ tươi, cũng được thanh tịnh.

  >>> Xem thêm
 • Phật nói kinh tám điều trai giới
  Phật nói kinh tám điều trai giới

  Tôi nghe như vầy. Một thời đức Phật ở điện Thừa Tướng, thuộc thành Xá-vệ, mẹ quan Thừa Tướng là bà Duy-da và các con dâu đến thăm viếng Ngài. Sau khi lễ Phật, họ ngồi một bên, thỉnh Phật tuyên thuyết các lợi ích của Bát quan trai giới.

  >>> Xem thêm
 • Đến hỏi ông ấy
  Đến hỏi ông ấy

  Môn hạ của thiền sư Kính Sơn có năm trăm vị học tăng, nhưng chơn chánh dụng tâm học đạo không được mấy người.

  >>> Xem thêm
Audio