Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Tìm hướng đi đích thực
  Tìm hướng đi đích thực

  Có một bài thuyết pháp của Đức Thế Tôn mà không thấy sách sử ghi lại, bài thuyết ấy cũng tại Vườn Nai, xứ Ba La Nại, được nói ra trước bài kinh Tứ Diệu Đế chỉ vài giờ.

  >>> Xem thêm
 • Hậu quả của sự đam mê danh vọng
  Hậu quả của sự đam mê danh vọng

  Đức Phật vạch ra hai hậu quả cơ bản của sự đam mê danh vọng là “uổng phí công và nhọc thân xác”, dù cho danh vọng được thỏa mãn cũng vậy.

  >>> Xem thêm
 • Tinh tấn trung đạo
  Tinh tấn trung đạo

  Sona là một Tỳ kheo xuất thân từ một gia đình giàu có. Thầy thường trú xứ trong phạm vi khuôn viên rừng Sita, thuộc Rajagrha (Vương Xá).

  >>> Xem thêm
 • Niệm Phật không phải là kêu Phật
  Niệm Phật không phải là kêu Phật

  Ấn Quang đại sư đưa Phổ Hiền hạnh nguyện vào pháp tu niệm Phật vì theo ngài, không tu hạnh Phổ Hiền thì không làm được công đức và sẽ không có điều kiện vãng sanh.

  >>> Xem thêm
 • Chân trần viếng chùa Myanmar
  Chân trần viếng chùa Myanmar

  Hình ảnh những nhà sư đi chân đất khất thực trên đường phố Yangon khá phổ biến với thế giới mỗi khi nghĩ về Myanmar. Nhưng việc đi chân đất cũng là thói quen của người dân nước này khi tiếp cận những nơi linh thiêng.

  >>> Xem thêm
 • Bồ tát Di Lặc - Hình ảnh và ý nghĩa
  Bồ tát Di Lặc - Hình ảnh và ý nghĩa

  Bồ-tát Di-lặc người Nam Ấn, sanh trong nhà Bà-la-môn, sau theo Phật Thích-ca xuất gia tu hành.

  >>> Xem thêm
 • Mã tổ
  Mã tổ

  Chuyện kể mẹ ngài không sinh được con trai nối dõi tông đường nên lên chùa La Hán ở Thập Đô cầu tự, không lâu quả nhiên mang thai, sinh ra ngài đặt tên là Mã Câu.

  >>> Xem thêm
 • Tu hành như kẻ đào giếng
  Tu hành như kẻ đào giếng

  Hình ảnh một kẻ đi trên cao nguyên khô cằn khát cháy, không có nước uống, cố tìm nước bằng cách đào giếng… là một ảnh dụ hết sức tài tình và thơ mộng. Đức Phật đã vận dụng hình ảnh này trong kinh Pháp hoa, nhằm hướng đạo cho một hành giả phát tâm tu học cần phải nhiệt tâm, bền bỉ và kiên nhẫn thì mới có thể vượt qua được bể khổ sanh tử muôn trùng khắc khoải và khổ lụy bi thương.

  >>> Xem thêm
 • Năm pháp bình đẳng
  Năm pháp bình đẳng

  Giảng về diệu lý Bát Nhã của Bộ Kinh Kim Cang là pháp môn bình đẳng. Chúng ta phần đông đều không hiểu cho nên đầu lại thêm đầu, tướng lại thủ tướng đem cái pháp bình đẳng biến thành không bình đẳng.

  >>> Xem thêm
 • Hạnh phúc hay khổ đau
  Hạnh phúc hay khổ đau

  Trong “Kinh nói cho Kandaraka” (Trung Bộ 51), Phật bàn đến bốn hạng người được tìm thấy trên đời: hạng người tự hành khổ, hạng người hành khổ người, hạng vừa tự hành khổ vừa hành khổ người, hạng không tự hành khổ, không hành khổ người mà lại sống một đời thực thánh thiện.

  >>> Xem thêm
 • Bánh chưng
  Bánh chưng

  Ngày tết đã đến, các Lạc Hầu, Lạc Tướng, Quan Lang và Mỵ Nương hôm nay được mời vào hoàng cung cùng với thân thích của họ để xem vua Hùng gói bánh chưng và làm bánh dầy cúng Tết. Ngày mai là ngày mùng một.

  >>> Xem thêm
 • Xuân tự sự
  Xuân tự sự

  Gẫm chuyện năm qua, Phật mỉm cười Làm nhiều, nghỉ khỏe, lãng du chơi

  >>> Xem thêm
Audio