Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Không nên tùy tiện hiện thần thông
  Không nên tùy tiện hiện thần thông

  Tôn giả Ma Ha Mục Kiền Liên là vị có thần thông đệ nhất. Nhưng đức Thế Tôn đã nhiều lần cảnh cáo Tôn giả không được tùy tiện hiển hiện thần thông. Tại sao? Bởi vì không phải ai ai cũng có thần thông.

  >>> Xem thêm
 • Bản chất của tâm
  Bản chất của tâm

  Bản chất của tâm là không thương, không ghét, không trách móc ai. Nó ở yên như thế - trong điều kiện thật thuần khiết, rõ ràng và trong sạch. Nó ở yên, không vui, không buồn, không có bất cứ cảm thọ nào. Đó là trạng thái chân thật của tâm.

  >>> Xem thêm
 • Mười cách tạo phước báu
  Mười cách tạo phước báu

  Đức Phật kết luận rằng tâm làm chủ, dẫn đầu các pháp. Tâm là kẻ thực hiện cũng vừa là kẻ nhận lãnh những hành động do chính mình làm. Tâm là vị chủ nhân ra lệnh cho kẻ đầy tớ của mình là thân nói năng và hành động.

  >>> Xem thêm
 • Sống với như lai
  Sống với như lai

  Bài thiền kệ quán chiếu thức dậy vào buổi sáng, tôi đã được thầy tôi trao cách đây gần năm mươi năm:

  >>> Xem thêm
 • Theo thầy
  Theo thầy

  Muốn hành thiền tiến bộ, bạn phải có một vị thầy để dạy dỗ và hướng dẫn bạn.

  >>> Xem thêm
 • Thiệt thòi khó chịu
  Thiệt thòi khó chịu

  Lời này là của người không biết mới nói, chứ người có chút trình độ chắc không nói như thế. Sao vậy? Vì từ dưới chúng sanh lên đến chư Phật, hai chữ "thiệt thòi" này không ai tránh khỏi.

  >>> Xem thêm
 • Chúng sanh
  Chúng sanh

  Nói về hết thảy chúng sanh trong thế gian, thì loài sanh từ trứng (tức noãn sanh) là do yếu tố "tưởng" loài thai sanh do yếu tố "tình", loài thấp sanh do yếu tố "hợp" loài hóa sanh do yếu tố "ly" tóm lại là do "tình, tưởng, hợp, ly," mà biến hóa, chiêu cảm mà thọ nghiệp, theo nghiệp mà thọ báo, mỗi loài một khác.

  >>> Xem thêm
 • Lời cảnh sách
  Lời cảnh sách

  Mạng sống con người vô thường, ngày nay tuy tồn tại ngày mai khó giữ được, niệm niệm không ngừng giống như ngựa đã chạy tới trước sườn núi thì có kềm cương lại cũng đã muộn rồi.

  >>> Xem thêm
 • Một chút trong cuộc đời
  Một chút trong cuộc đời

  Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.

  >>> Xem thêm
 • Tu tập trong tình đồng nghiệp
  Tu tập trong tình đồng nghiệp

  Đồng nghiệp có nghĩa là làm cùng một nghề. Xét như thế, ta sẽ có rất nhiều đồng nghiệp ở khác cơ quan của mình, ở đó đây trong Sài Gòn đông đúc này và khắp các tỉnh thành cũng như rộng lớn hơn, vươn ra tầm thế giới.

  >>> Xem thêm
 • Lướt sóng mà đi
  Lướt sóng mà đi

  Ta về biển là ta có cơ hội tiếp xúc với biển, để thấy biển qua tâm và thấy tâm qua biển. Biển có những tính chất nào mà ta có thể tiếp xúc và học tập được từ nơi những tính chất ấy để chuyển hóa tâm ta. Ta có thể tiếp xúc và thấy rõ biển qua các tính chất như sau:

  >>> Xem thêm
 • Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la (Mahā Rahulovāda sutta)
  Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la (Mahā Rahulovāda sutta)

  Đức Phật giáo giới Đại Đức La-hầu-la. Bài giảng được gọi là Kinh Mahā Rahulovāda và nó được ghi trong kinh Trung bộ II, tr 86-87

  >>> Xem thêm
Audio