Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Sợ ma
  Sợ ma

  Con người ta có nhiều cái sợ, như sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ vợ hay chồng bỏ, sợ thất nghiệp, sợ nghèo, sợ đói, sợ nhiều thứ, v.v… Trong những cái sợ này có cả sợ ma. Không phải chỉ có con nít mới sợ ma mà nhiều người lớn cũng sợ ma.

  >>> Xem thêm
 • Ngồi thiền thì ai đánh ai
  Ngồi thiền thì ai đánh ai

  Tiếng Trung Hoa, ngồi thiền còn gọi là đả tọa.

  >>> Xem thêm
 • Hoạt động toàn hảo của vô ngã
  Hoạt động toàn hảo của vô ngã

  Thiền nhấn mạnh trong sự giác ngộ mà từ đó hành giả nhìn thấy toàn bộ bên trong và bên ngoài như một. Đó là điều Đức Phật nhìn thấy. Và may mắn thay, chúng ta có mọi phương tiện khéo léo (upaya) để qua đó chúng ta thực hành và thật sự nhìn thấy được Pháp.

  >>> Xem thêm
 • Rất quan trọng, hãy nhín chút thời giờ để đọc
  Rất quan trọng, hãy nhín chút thời giờ để đọc

  Một gia đình có tiếng ở Mequen đã mất đứa con trai 25 tuổi (tên Arun Gopal Ratnam) vào ngày 4 Tháng Sáu vì bị lửa cháy.

  >>> Xem thêm
 • Khúc gỗ trôi sông
  Khúc gỗ trôi sông

  Một thời Đức Phật ở nước Ma-kiệt, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo năm trăm người câu hội, đi dần đến bờ sông.

  >>> Xem thêm
 • Tên ăn trộm
  Tên ăn trộm

  Có tiếng ồn ào ở phía trên rẫy, Nhà Sư vừa bước ra khỏi thiền thất thì chú Liễu Minh cũng vừa đi tới. – Bạch Thầy! Rẫy mình vừa bị mất trộm, sáng nay lên nhổ sắn chúng con mới biết. – Thế à! – Dạ mất đâu khoảng chừng vài vồng. Nhà Sư dừng lại, chậm rãi nói:

  >>> Xem thêm
 • Nỗ lực để tìm sự giàu có bên trong
  Nỗ lực để tìm sự giàu có bên trong

  Đức Phật thừa nhận rằng có nhiều lạc thú khác nhau đến từ những lợi lộc vật chất và sự phát đạt, sung túc. Chúng là những dạng có thật của hạnh phúc, nhưng loại hạnh phúc đó chỉ là hạnh phúc tạm thời.

  >>> Xem thêm
 • Biết đủ thường vui
  Biết đủ thường vui

  Thời Đức Phật còn tại thế, có một vị vua phát tâm hành pháp bố thí, mở kho ban phát của cải cho nhân dân. Bấy giờ Đức Phật quán sát nhân duyên biết có thể độ nhà vua, Ngài bèn hóa thành một người dân nghèo đến xin bố thí.

  >>> Xem thêm
 • Bà lão bộc – câu chuyện nhân quả
  Bà lão bộc – câu chuyện nhân quả

  Trưởng giả Tu-đạt tại thành Xá Vệ nước Ấn Độ là một vị “đại thí giả”, hễ có người nghèo khổ bần cùng đến cầu xin ông cứu giúp, ông liền làm cho người ấy được toại ý. Nhất là đối với Tam bảo thì ông lại càng cung kính tôn thờ, thường cúng dường đức Phật và chư tăng.

  >>> Xem thêm
 • Huyền thoại bóng đá Roberto Baggio mở trung tâm Phật giáo lớn nhất châu Âu
  Huyền thoại bóng đá Roberto Baggio mở trung tâm Phật giáo lớn nhất châu Âu

  Roberto Baggio, 47 tuổi, gần đây đã mở một trung tâm Phật giáo ở ngoại ô thành phố Milan.

  >>> Xem thêm
 • Chết không phải là điểm cuối
  Chết không phải là điểm cuối

  Bởi vì người thế gian thường nói sống chết, rồi hiểu sống là điểm khởi đầu và chết là điểm cuối của cuộc đời. Nghĩa là cho chết là hết, là điểm cuối, là xong cuộc đời. Do nghĩ như vậy nên người khi sống lo tranh thủ hưởng thụ để chết không kịp, cũng từ quan niệm đó khiến người tạo nhiều nghiệp dữ không thể lường được.

  >>> Xem thêm
 • Kinh Phật nói về việc cấm ăn thịt
  Kinh Phật nói về việc cấm ăn thịt

  Bấy giờ Đại huệ Bồ tát đại hữu tình lại bạch Phật rằng:

  >>> Xem thêm
Audio