Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Lìa tướng văn tự
  Lìa tướng văn tự

  Cổ Đức có nói: “Sông hồ chẳng có tâm làm chướng ngại người, Phật, Tổ chẳng có ý gạt gẫm người. Chỉ tại đương nhân qua chẳng được, chớ nên nói sông hồ làm chướng ngại người.

  >>> Xem thêm
 • Đánh xe hay đánh trâu
  Đánh xe hay đánh trâu

  Thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng lúc trụ trì chùa Bát Nhã, phát hiện vào buổi chiều có một thanh niên ngồi thiền tại Đại Hùng bảo điện, xem dáng vẻ rất có huệ căn, do đó quan tâm hỏi :

  >>> Xem thêm
 • Tìm lại mình, biết được mình là trên hết
  Tìm lại mình, biết được mình là trên hết

  Đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay là: “Tìm lại mình, biết được mình là trên hết.” Đề tài này, mới nghe qua quí vị thấy quá đơn giản, nhưng thật là thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta.

  >>> Xem thêm
 • Hạnh Bồ Tát
  Hạnh Bồ Tát

  Hạnh Bồ-tát ở trong phần tiệm tu, một khi đã thấy tánh thì “xứng tánh làm Phật sự”. Do đó sự ngộ nhập Pháp thân càng thêm rộng thêm sâu.

  >>> Xem thêm
 • Mười pháp nhà vua nên tránh
  Mười pháp nhà vua nên tránh

  Một thời Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc.

  >>> Xem thêm
 • Kinh điều ngự
  Kinh điều ngự

  Trung Bộ Kinh (Kinh 125) chép: Một hôm có Aggivessana dòng Bà La Môn đến hỏi Phật về phương pháp tu hành, Phật dạy:

  >>> Xem thêm
 • Sáng việc lớn
  Sáng việc lớn

  Hôm nay là ngày Tất niên năm Bính Dần, bắt đầu sang năm Đinh Mão, tất cả chúng ta phải ôn lại việc cũ để chừa bỏ những điều dở và chuẩn bị cho năm tới được tốt đẹp sáng sủa hơn. Đó là bổn phận của tất cả Tăng Ni và Phật tử chúng ta.

  >>> Xem thêm
 • Sợ ma
  Sợ ma

  Con người ta có nhiều cái sợ, như sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ vợ hay chồng bỏ, sợ thất nghiệp, sợ nghèo, sợ đói, sợ nhiều thứ, v.v… Trong những cái sợ này có cả sợ ma. Không phải chỉ có con nít mới sợ ma mà nhiều người lớn cũng sợ ma.

  >>> Xem thêm
 • Ngồi thiền thì ai đánh ai
  Ngồi thiền thì ai đánh ai

  Tiếng Trung Hoa, ngồi thiền còn gọi là đả tọa.

  >>> Xem thêm
 • Hoạt động toàn hảo của vô ngã
  Hoạt động toàn hảo của vô ngã

  Thiền nhấn mạnh trong sự giác ngộ mà từ đó hành giả nhìn thấy toàn bộ bên trong và bên ngoài như một. Đó là điều Đức Phật nhìn thấy. Và may mắn thay, chúng ta có mọi phương tiện khéo léo (upaya) để qua đó chúng ta thực hành và thật sự nhìn thấy được Pháp.

  >>> Xem thêm
 • Rất quan trọng, hãy nhín chút thời giờ để đọc
  Rất quan trọng, hãy nhín chút thời giờ để đọc

  Một gia đình có tiếng ở Mequen đã mất đứa con trai 25 tuổi (tên Arun Gopal Ratnam) vào ngày 4 Tháng Sáu vì bị lửa cháy.

  >>> Xem thêm
 • Khúc gỗ trôi sông
  Khúc gỗ trôi sông

  Một thời Đức Phật ở nước Ma-kiệt, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo năm trăm người câu hội, đi dần đến bờ sông.

  >>> Xem thêm
Audio