Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
  Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

  Chúng sanh thì nhiều không tính kể, không có bờ mé nhưng vẫn thệ nguyện độ hết không sót một người, tức là độ hoài không hề dừng nghỉ, cũng không chừa ai lại cả. Dù là chúng sanh tâm hay là chúng sanh bên ngoài cũng đều thệ nguyện độ hết chứ không phải chỉ độ chúng sanh tâm thôi! Chúng sanh tâm cũng độ, chúng sanh bên ngoài cũng độ, độ hết không kể số lượng nên gọi là vô biên, nhờ vậy mà chúng ta trừ được niệm thân sơ.

  >>> Xem thêm
 • Thực hành Chánh niệm
  Thực hành Chánh niệm

  Quan sát hơi thở cũng là phương tiện để hành chánh niệm. Khổ đau của chúng ta xuất phát từ vô minh. Chúng ta phản ứng vì chúng ta không biết chúng ta đang làm gì, vì chúng ta không biết thực tại của bản thân chúng ta.

  >>> Xem thêm
 • Như bạn vốn là
  Như bạn vốn là

  Sư bảo đại chúng: Tất cả quý vị nên nhận ra cái Tâm Phật vận hành sống động này!

  >>> Xem thêm
 • Phật độ chó dữ
  Phật độ chó dữ

  Khi Phật còn tại thế, có ông trưởng giả nuôi con chó rất khôn, nhưng tánh nó rất hung dữ, thấy ai vô nhà thì đều muốn cắn. Thế nên khi ai muốn vô nhà ông thì phải đứng ngoài ngõ kêu người trong nhà đưa vô thì mới khỏi bị cắn. Nếu không biết mà cứ đi vô thì bị chó cắn.

  >>> Xem thêm
 • Ông Trưởng Giả mê tín
  Ông Trưởng Giả mê tín

  Khi Phật còn tại thế, có ông trưởng giả mê tín. Sáng hôm ấy, Phật biết ông trưởng giả này đến thời kỳ được độ. Phật đắp y, trì bát, hướng về nghĩa trang.

  >>> Xem thêm
 • Trong cuộc chơi này
  Trong cuộc chơi này

  Bạn biết không? Mọi niềm vui xẩy ra trong thế gian đều dẫn đến hậu quả của thất vọng và khổ đau. Tại sao? Vì lòng tham của con người đối với các lạc thú thế gian là vô hạn, nhưng những cái nhìn và những điều kiện đáp ứng cho lạc thú của con người trong thế gian là hữu hạn. Ở trong thế gian chỉ có vô thường là thường tại trong vô hạn, còn tất cả những gì đang có ở trong thế gian đều bị giới hạn bởi vô thường và đều bị vô thường nuốt mất.

  >>> Xem thêm
 • Thầy Tỳ-Kheo bỏ đạo
  Thầy Tỳ-Kheo bỏ đạo

  Câu chuyện xảy ra khi đức Thế Tôn ở tại tinh xá Trúc lâm, liên quan đến một thầy Tỳ-kheo hoàn tục.

  >>> Xem thêm
 • Cứ để mây bay
  Cứ để mây bay

  Trên con đường đạo chúng ta vẫn thường mong đi tìm một hạnh phúc hoàn hảo. Và trong cuộc sống, khi đối diện với những muộn phiền, đứng trước một hoàn cảnh khó khăn, chúng ta muốn tìm một phương cách nào đó hay đẹp để giải quyết vấn đề.

  >>> Xem thêm
 • Tu thiền là bác bỏ nhân quả chăng?
  Tu thiền là bác bỏ nhân quả chăng?

  Nhân quả là đạo lý căn bản của người học Phật. Người tu, nhất là tu Thiền cần phải hiểu rõ, nhận kỹ điểm này, không để sảy chân sa đọa phải hối hận kiếp kiếp lâu dài. Bời người tu Thiền thường nghe nói: “Xưa nay không một vật”, thì nhân quả để ở chỗ nào? Nhân quả có hay không ?

  >>> Xem thêm
 • Chẳng trọng tu huệ
  Chẳng trọng tu huệ

  Một hôm Phật lên cung trời Đao Lợi vì mẹ thuyết Pháp.

  >>> Xem thêm
 • Chú chó ngày nào cũng đến bệnh viện chờ người chủ đã mất gây xúc động
  Chú chó ngày nào cũng đến bệnh viện chờ người chủ đã mất gây xúc động

  Masha, một chú chó ở Nga hiện đang được dư luận nước này quan tâm mạnh mẽ nhờ sự trung thành hiếm có của nó.

  >>> Xem thêm
 • "Cái của tôi" chẳng hề liên quan

  Sư Tinh Vân là người sáng lập Trung tâm Phật Quang Sơn, Đài Loan. Một cơ sở Phật giáo tầm cỡ thế giới vào những năm 1950, nay là chỗ tu học, nghiên cứu, chiêm bái, tịnh dưỡng và cả tham quan du lịch cho vô số Phật tử. Cuối đời ngài nhường chức vị tọa chủ cho một môn đồ, còn bản thân bước rong khắp nơi để tùy duyên giáo hóa chúng sanh.

  >>> Xem thêm
Audio