Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Của báu trong nhà
  Của báu trong nhà

  Có vị Tăng hỏi Thiền sư Thạch Cựu:

  >>> Xem thêm
 • Mặc lá sen, ăn hạt tùng
  Mặc lá sen, ăn hạt tùng

  Đời nhà Đường, tại Minh Châu, núi Đại Mai, có thiền sư hiệu Pháp Thường.

  >>> Xem thêm
 • Nghiệp
  Nghiệp

  Người không hiểu giáo pháp khi làm điều quấy, họ thường nhìn quanh để xem có ai thấy không. Nhưng nghiệp của chúng ta luôn luôn theo dõi ta. Không thể nào thoát quả của nghiệp.

  >>> Xem thêm
 • Chiến công
 • Đối thoại thiền
  Đối thoại thiền

  Các thiền sư hay huấn luyện cho đệ tử tự biểu lộ.

  >>> Xem thêm
 • Chấp là si mê
  Chấp là si mê

  Cuộc đời là một dòng trôi chảy linh động, không dừng ở một phút giây nào, không đứng mãi ở một vị trí nào. Thế mà, chúng ta cố giữ nó còn mãi và nguyên vẹn với chúng ta.

  >>> Xem thêm
 • Sa di tham thực
  Sa di tham thực

  Ngày xưa, có ông sa di mới tu nên thường tham thực. Bữa nào có thức ăn ngon thì ông vui mừng thích thú, tha hồ mà ăn. Bữa nào thức ăn dở thì ông sụi mặt thảm não.

  >>> Xem thêm
 • Cá nhảy khỏi lưới
  Cá nhảy khỏi lưới

  Đời Tống ở Trung Hoa có hai Thượng tọa Thâm và Minh. Hai vị có duyên sự cùng sang đò qua sông Hoài.

  >>> Xem thêm
 • Bất đồng ý kiến
  Bất đồng ý kiến

  Hai người bơi chung một chiếc xuồng trên giòng nước ngược. Vì có sự bất đồng ý kiến nên qua một hồi lời qua tiếng lại, anh ngồi phía trước gác dầm không bơi nữa.

  >>> Xem thêm
 • Những nguồn hạnh phúc
  Những nguồn hạnh phúc

  Đức Phật đã có lần miêu tả một số loại hạnh phúc, xếp chúng theo thứ tự từ cái tầm thường nhất cho đến cái cao thượng nhất…

  >>> Xem thêm
 • Tham
  Tham

  Do chấp thân là thật nên khởi tham lam mọi nhu cầu vật chất cho thân. Lòng tham là cái hang không cùng, cái túi không đáy, cho nên không biết đến đâu là đủ. Không có, tham lam muốn có; đã có, tham lam muốn thật nhiều, càng đượclại càng tham. Tham mà không toại nguyện liền nổi sân. Quả thật tham là nhân đau khổ vô hạn, con người đến khi sắp tắt thở vẫn chưa thỏa mãn lòng tham.

  >>> Xem thêm
 • Đôi bàn tay
Audio