Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Từ bi đối đãi​​
  Từ bi đối đãi​​

  Chúng ta đối xử ác, không thiện với người khác, thì người bị hại chỉ chịu ảnh hưởng 30%, còn chính bản thân chúng ta lãnh hậu quả 70%, đó là hủy hoại chính mình.

  >>> Xem thêm
 • Vinh và nhục
  Vinh và nhục

  Vinh và nhục cũng là những điều không thể tránh khỏi trong trong thế giới nhân duyên này.

  >>> Xem thêm
 • Xoay đầu là bờ mé
  Xoay đầu là bờ mé

  Chính từ lẽ thật này mà người tu hành không thấy có gì xa xôi, mà chỉ có một điều là mê với giác thôi. Mê là chúng sanh, giác là Phật. Mà cái mê cái giác đó từ đâu có? Cũng ngay nơi tâm của mỗi người chứ không ở đâu cả. Chính do tâm mà mê, chứ ngoài tâm lấy gì mê? Nhưng chính nó mê thì cũng chính nó giác. Cho nên mê giác cũng từ nơi tâm.

  >>> Xem thêm
 • Bí quyết chăm sóc sức khỏe của Võ Tắc Thiên
  Bí quyết chăm sóc sức khỏe của Võ Tắc Thiên

  Võ Tắc Thiên là vị vua sống thọ bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc (81 tuổi), quan điểm của bà là thích ăn thì ăn nhưng không ăn tham ăn bừa.

  >>> Xem thêm
 • Biết đủ
  Biết đủ

  Sinh mệnh là của chúng ta. Chúng ta sống cho chính mình chứ không phải sống cho người khác.

  >>> Xem thêm
 • MC Đại Nghĩa làm từ thiện gần 1 tỷ đồng từ tiền thưởng
  MC Đại Nghĩa làm từ thiện gần 1 tỷ đồng từ tiền thưởng

  Tham gia tập 3 “Tường lửa” mới đây cùng với Tấn Phát, MC Đại Nghĩa đã quyết định mang gần 800 triệu đồng thắng gameshow để đi làm từ thiện.

  >>> Xem thêm
 • Tâm giác ngộ
  Tâm giác ngộ

  Vào thời Đức Phật có một nhóm ngoại đạo rất buồn phiền, vì thấy nhiều đệ tử của mình được Đức Phật giáo hóa quy y về với Phật. Một hôm, vị tu sĩ ngoại đạo này nghe một đệ tử của mình có người vợ muốn học pháp của Phật. Ngoại đạo mới gọi người này đến quở trách và ngăn cản không cho.

  >>> Xem thêm
 • Pháp thí thắng mọi thí
  Pháp thí thắng mọi thí

  Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang trú ở Kỳ Viên, liên quan đến vua trời Ðế Thích.

  >>> Xem thêm
 • Thế nào là chỗ tâm tâm chẳng khác?
  Thế nào là chỗ tâm tâm chẳng khác?

  Hỏi: “Thế nào là chỗ tâm tâm chẳng khác?”

  >>> Xem thêm
 • Hãy luôn quán niệm về cái chết để sống có ích hơn
  Hãy luôn quán niệm về cái chết để sống có ích hơn

  Đức Phật dạy chúng ta nên quán niệm về cái chết. Quán niệm cái chết để dừng lại những tham muốn, dục vọng, xả bỏ tâm thù hận oán hờn, dứt trừ lòng kiêu căng tự phụ…Quán niệm cái chết để biết tận dụng đời sống của mình tinh tấn tu hành làm lợi ích cho mình và tất cả chúng sanh.

  >>> Xem thêm
 • Thiền là sự hiểu biết chính mình
  Thiền là sự hiểu biết chính mình

  Một hôm có thiền sinh từ Chicago đến Trung tâm Thiền Providence bạch hỏi Thiền sư Sùng Sơn:

  >>> Xem thêm
 • Vết thương làm mủ
  Vết thương làm mủ

  Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người với tâm ví dụ như vết thương, với tâm ví dụ như chớp sáng, với tâm ví dụ như kim cang.

  >>> Xem thêm
Audio