Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Tâm thức bạn là tấm gương
  Tâm thức bạn là tấm gương

  Biểu dụ này về tấm gương là cực kì có ý nghĩa. Nó sẽ rất có ích về Đạo nếu bạn có thể hiểu được nó. Tâm thức đang đứng đằng sau, quan sát. Nó là nhân chứng. Mọi sự tới rồi đi... cũng giống như bộ phim.

  >>> Xem thêm
 • Chú tiểu và Dạ Xoa
  Chú tiểu và Dạ Xoa

  Câu chuyện xảy ra khi đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan tới chú tiểu Sànu.

  >>> Xem thêm
 • Phật mũi đen
  Phật mũi đen

  Một ni cô mong cầu giác ngộ, tạc một tượng Phật giát vàng. Ði đâu cô cũng mang tượng Phật theo.

  >>> Xem thêm
 • Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn: Tức là phiền não nhiều không cùng tận nhưng chúng ta thệ nguyện đoạn sạch không sót. Đó cũng là phát tâm kiên cố rộng lớn không thoái chuyển, tiến mãi không dừng. Khi còn thấy có phiền não thì còn phải đoạn chứ không nản lòng, không bỏ cuộc, hoặc chỉ đoạn một ít rồi để dành lại.

  >>> Xem thêm
 • Thuận cảnh, nghịch cảnh
  Thuận cảnh, nghịch cảnh

  Trong công việc khó có thể tránh khỏi hoàn cảnh bất lợi, nhiều người sợ gặp phải hoàn cảnh khó khăn, cảm thấy nghịch cảnh là một cú sốc lớn.

  >>> Xem thêm
 • Lời dạy cuối cùng của đức Phật trước khi nhập Niết bàn
  Lời dạy cuối cùng của đức Phật trước khi nhập Niết bàn

  "Này! Các người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi! Các người hãy lấy Pháp của ta làm đuốc! Hãy theo Pháp của ta mà tự giải thoát! Ðừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác, ngoài các người!..".

  >>> Xem thêm
 • Vô ngã là Niết Bàn
  Vô ngã là Niết Bàn

  Ðạo Phật như một vườn hoa, mà người xuất gia là người giữ gìn, chăm sóc, cần phải biết rõ từng bông hoa... Người xuất gia là chủ vườn, chứ không phải là người ngoại cuộc, chỉ cỡi ngựa xem hoa đã vội phê phán bình phẩm đủ cách. Phật tử chúng ta là những người giữ gìn gia tài Phật pháp, phải có thái độ như thế nào đối với những người cỡi ngựa xem hoa đó? Không lẽ chỉ hùa theo sự khen chê của họ?

  >>> Xem thêm
 • Lục tặc lục thông
  Lục tặc lục thông

  Thường người thế gian có điều gì giận dỗi hay nói "nổi tam bành lục tặc". Vậy lục tặc là gì? Chữ tặc là kẻ cướp, kẻ giặc.

  >>> Xem thêm
 • Quán niệm vô thường để xả ly, buông bỏ
  Quán niệm vô thường để xả ly, buông bỏ

  Vô thường là không có gì thường hằng, tồn tại mãi mà phải thay đổi. Đổi thay từ hình thức đến nội dung, từ vật chất cho đến tinh thần, từ hiện tượng cho đến bản chất.

  >>> Xem thêm
 • Sợ sệt
  Sợ sệt

  Theo lời dạy của Ðức Phật, chỉ có một việc ta cần phải sợ. Nhưng bất hạnh thay! Chính đó là điều mà phần đông những người phàm như chúng ta ít sợ nhất. Ðiều duy nhất đáng cho ta sợ là hành ác, tạo nghiệp bất thiện (Akusala Kamma), bất luận dưới hình thức nào.

  >>> Xem thêm
 • Thường quán tất cả pháp hữu vi là vô thường
  Thường quán tất cả pháp hữu vi là vô thường

  Phật dạy tất cả pháp hữu vi đều là vô thường sanh diệt không bền vững, như vậy thì ở thế gian cái gì có tạo tác có biến đổi đều là vô bền chắc. Chúng ta cần nắm vững chân lý này để khi tu có nhiều điều cởi mở lớn lao đến với mình.

  >>> Xem thêm
 • Bốn điều không thể ngăn ngừa
  Bốn điều không thể ngăn ngừa

  Trong bộ Tạp A Hàm, Anguttara Nikaya, đức Phật có giả ng về bốn hiểm họa mà không ai có thể ngăn ngừa. Đó là bản chất hiểm nguy của tuổi già, của bệnh tật, của sự chết và hiểm họa phải chịu hậu quả của những hành động bất thiện. Đó là bốn điều mà không ai có thể ngăn ngừa.

  >>> Xem thêm
Audio