Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Giúp đỡ mọi người
  Giúp đỡ mọi người

  Một trong những điểm mấu chốt mang lại hạnh phúc là cố gắng giúp đỡ mọi người. Khi đó, dù cho hoàn cảnh bên ngoài có như thế nào thì bạn vẫn có thể giữ được sự tự tin và niềm hạnh phúc.

  >>> Xem thêm
 • Đi chùa
  Đi chùa

  Mục đích đi chùa không phải là để cúng lạy, mà vì học hỏi chánh pháp, tập tu đức hạnh.

  >>> Xem thêm
 • Em bé cúng hoa
  Em bé cúng hoa

  Lúc ấy, Đức Phật đang ở gần thành Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc.

  >>> Xem thêm
 • Kiểm soát sân giận
  Kiểm soát sân giận

  Nếu cảm thấy sân giận về kết quả bầu cử hay trước những hoàn cảnh bên ngoài nào khác, đừng để cho nó kéo dài mãi.

  >>> Xem thêm
 • Ăn trong tỉnh thức
  Ăn trong tỉnh thức

  Đây là một thử nghiệm nhỏ nhằm minh họa cho sự quan trọng của tỉnh thức trong lúc ăn.

  >>> Xem thêm
 • Vạch một con đường
  Vạch một con đường

  Cũng như Tết bên nhà, chúng ta họp nhau, ngồi chung với nhau, bày phẩm vật cúng dường lên bàn thờ tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh.

  >>> Xem thêm
 • Hạnh phúc không xa
  Hạnh phúc không xa

  Kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng con đường mà Đức Thế Tôn khơi mở cho chúng ta là một con đường tuyệt vời, rất đẹp.

  >>> Xem thêm
 • Nhân và quả
  Nhân và quả

  Khi những đợt sóng nổi lên trên biển, tạo thành nhiều giọt nước. Tuy nhiên khi sóng lặng, tất cả chúng trở thành chính nước biển.

  >>> Xem thêm
 • Sống hạnh phúc
  Sống hạnh phúc

  Hạnh là điều chúng ta phát nguyện làm, là đường lối chúng ta muốn thực hiện, là cách sống của chúng ta. Phúc là kết quả của những điều thiện lành mà ta đã thực hiện mang niềm vui đến cho người và cho mình. Sống hạnh phúc là sống một cách vui vẻ thoải mái, mọi thứ luôn được như ý của mình. Nhưng muốn được hạnh phúc thì trước hết chúng ta phải đạt được sự bình an. Bình an cả vật chất lẫn tinh thần.

  >>> Xem thêm
 • Chân thực tại của tôi
  Chân thực tại của tôi

  Một con người là kết quả của ba thứ: bản thể vĩnh cửu kết hợp với thân xác và ý thức. Ba thứ này hoạt động hài hòa với nhau.

  >>> Xem thêm
 • Tâm không bình thì sống không an
  Tâm không bình thì sống không an

  Khi người thân mình gặp bất hạnh, vô tình bị chết một cách oan uổng, có một số người cho rằng như thế thật là không công bằng, và họ muốn báo thù để đòi lại sự công bằng.

  >>> Xem thêm
 • Không dừng lại và cũng không vội vã
  Không dừng lại và cũng không vội vã

  Thường thì những gì hay đẹp chúng ta lại muốn được gìn giữ mãi. Tôi nghĩ đến những bức tranh của các danh họa trong các viện bảo tàng, những tác phẩm nghệ thuật, người ta tìm mọi cách để giữ cho nó được tồn tại mãi như lúc ban đầu, không bị biến đổi theo thời gian.

  >>> Xem thêm