Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Từ từ và đều đều...
  Từ từ và đều đều...

  tuổi già, hai chân như mọc dài ra, trở nên nặng nề, không chịu nghe lời ta nữa! Các khớp cứng lại, xương loãng ra, mỏng, giòn, dễ gãy…!

  >>> Xem thêm
 • Chân lý bình đẳng
  Chân lý bình đẳng

  Đức Phật khi mới thành đạo, Ngài liền kêu lên: “Lạ thay, lạ thay! Tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, vì các thứ vọng tưởng chấp trước che mờ, bèn thành lưu chuyển trong sanh tử ”. Đây là một chân lý bình đẳng, là một lẽ thực mọi người đều có đủ, chứ không chỉ riêng ai.

  >>> Xem thêm
 • Pythagore và thuyết luân hồi
  Pythagore và thuyết luân hồi

  Quan niệm tái sinh, luân hồi (saṃsāra) của sinh mạng không phải chỉ riêng có trong tư tưởng Phệ-đà, trong Phật giáo hay Ấn Độ giáo, và như xưa nay chúng ta thường nghĩ là chỉ có các quốc gia ảnh hưởng nền minh triết phương Đông mới bị chi phối bởi quan niệm này.

  >>> Xem thêm
 • Năm pháp làm gia tăng tuổi thọ
  Năm pháp làm gia tăng tuổi thọ

  Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền định đứng dậy, đi đến thăm một Tỷ kheo bị bệnh, sau đó bảo các Tỷ kheo:

  >>> Xem thêm
 • Thản nhiên lúc lâm chung
  Thản nhiên lúc lâm chung

  Nếu không học thái độ buông xả đối với những gì không cần thiết trong đời thì khi phải đối diện với tuổi già, sự tiếc nuối, cô đơn, buồn chán sẽ tạo ra cảm giác rằng mình không còn ý nghĩa, bị người khác thay thế, bị thế hệ sau đẩy lùi…

  >>> Xem thêm
 • Kết hợp kinh Pháp hoa và kinh Nguyên thủy
  Kết hợp kinh Pháp hoa và kinh Nguyên thủy

  Đức Phật Thích Ca và mười phương Phật có sự nối kết với nhau, nhưng đây là thế giới Phật, nên chỉ có Phật biết và làm được. Chúng sanh không thể hiểu và không thể làm, nên Phật phải khai pháp môn phương tiện. Suốt một đời thuyết pháp của Phật đều là phương tiện được Phật ví như ngón tay chỉ mặt trăng, đừng chấp vào ngón tay, phải có trí tuệ để tìm thấy chân lý. Chấp ngón tay rơi vào chấp pháp thì làm đạo không thành công.

  >>> Xem thêm
 • Hạnh phúc từ những điều bình dị
  Hạnh phúc từ những điều bình dị

  Bàn về hạnh phúc ở trong đời thường từ những điều bình dị để chúng ta nắm bắt được trong cuộc sống. Con người tham vọng nên nghĩ hạnh phúc tùy thuộc ở tiền của và địa vị xã hội; nhưng khi chúng ta cố gắng kiếm tiền và địa vị đạt được ở đỉnh cao cũng không thấy hạnh phúc.

  >>> Xem thêm
 • Chấp thủ thân này là cội nguồn khổ đau
  Chấp thủ thân này là cội nguồn khổ đau

  Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rồi Tôn giả Ràdha đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:

  >>> Xem thêm
 • Hãy tin những gì?
  Hãy tin những gì?

  Một vị Bà La Môn đến hỏi Phật

  >>> Xem thêm
 • Phật dạy trách nhiệm của người tại gia
  Phật dạy trách nhiệm của người tại gia

  Nghe theo sự hướng dẫn của chư Tăng, Ni, các bậc hiền Thánh để nuôi dưỡng tâm từ bi và trí tuệ, hầu mong trở thành người phật tử chân chính, biết tin sâu nhân quả, tin chính mình là chủ nhân của bao điều họa phúc, biết làm lành tránh dữ, luôn giữ tâm ý trong sạch.

  >>> Xem thêm
 • Giải tỏa hận thù
  Giải tỏa hận thù

  Chúng ta tu hành theo Phật là cần giải tỏa hận thù, không ôm hay kết hận thù, mới xứng đáng là người Phật tử. Kinh Pháp Cú, Phật dạy:

  >>> Xem thêm
 • Có và không đó là chuyện thế pháp
  Có và không đó là chuyện thế pháp

  Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo:

  >>> Xem thêm
Audio