Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Đâu cần phải nắm bắt
  Đâu cần phải nắm bắt

  Dường như ngày nay chúng ta lại thường đặt ra bao nhiêu những phương tiện, sự thực tập, để làm sao mình nắm bắt được thực tại!

  >>> Xem thêm
 • Đi chùa
  Đi chùa

  Mục đích đi chùa không phải là để cúng lạy, mà vì học hỏi chánh pháp, tập tu đức hạnh.

  >>> Xem thêm
 • Thượng đường
  Thượng đường

  Thiền Sư Dược Sơn Duy Nghiễm dạy chúng:

  >>> Xem thêm
 • Chết là định luật chung cho tất cả thế gian
  Chết là định luật chung cho tất cả thế gian

  Lâu nay, chúng ta nghe nói nhiều về vấn đề sự sống, đề tài nói chuyện hôm nay là “Niệm Về Cái Chết”.

  >>> Xem thêm
 • Rèn tâm mạnh lên
  Rèn tâm mạnh lên

  Chúng ta còn lo sợ nhiều thứ là do tâm mình còn yếu. Nếu tâm mạnh rồi thì không có gì phải sợ nữa. Cho nên muốn không còn sợ sệt thì phải tập rèn cho mạnh mẽ lên ngay chỗ tâm còn yếu đuối.

  >>> Xem thêm
 • Mong manh và ngắn ngủi
  Mong manh và ngắn ngủi

  Hãy thử tưởng tượng đi chỉ 5 phút thôi thân thể này sẽ biến thành tro ngay lập tức trong lò thiêu, hoặc da thịt này sẽ sình thối, nứt nẽ chảy nước rồi rã ra với mùi hôi thối nực nồng.

  >>> Xem thêm
 • Chăm sóc thực tại bằng sự trọn vẹn
  Chăm sóc thực tại bằng sự trọn vẹn

  Chúng ta hãy sống trọn vẹn với cái đang là để thấy rõ được những gì đang xảy ra và không bị vướng mắc vào những mong cầu và sự tạo tác không cần thiết.

  >>> Xem thêm
 • Tại sao phải tức giận
  Tại sao phải tức giận

  Hễ không đem tâm từ bi đối xử với mọi người là sân. Nếu luôn luôn bồi dưỡng tăng trưởng tâm từ bi của chúng ta thì niệm sân tất nhiên sẽ giảm ít, thậm chí tiêu mất.

  >>> Xem thêm
 • Ý nghĩa của tình yêu thương
  Ý nghĩa của tình yêu thương

  Chính vì ta không thể trốn chạy thực tế nên ta cần phải sống với tình yêu thương lớn lao.

  >>> Xem thêm
 • Sự vật không hề xa lìa chánh pháp
  Sự vật không hề xa lìa chánh pháp

  Đi cùng với trí huệ là sự tỏ hiện đức tính bình tĩnh và tự kềm chế nơi các hành giả. Rồi đến phiên những đức tính này lại giúp nội tâm chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn khi quán sát các hiện tượng tự nhiên.

  >>> Xem thêm
 • Người thợ rừng cúng dường chiếc đĩa mặt trăng
  Người thợ rừng cúng dường chiếc đĩa mặt trăng

  Thuở lâu xa thời quá khứ, có một thương gia sống ở Ba-la-nại, một hôm tự bảo: "Ta sẽ đi về vùng biên giới kiếm gỗ đàn hương". Ông mua thật nhiều quần áo, đồ trang sức.v.v. dẫn theo năm trăm cỗ xe đi về vùng biên địa, dừng lại nghỉ đêm tại một cổng làng, và hỏi các cậu bé chăn bò trong rừng:

  >>> Xem thêm
 • Phải thấy đúng lý mới tùy duyên được
  Phải thấy đúng lý mới tùy duyên được

  Phải thấy đúng lý mới tùy duyên được, còn chưa thấy đúng lý mà nói tùy duyên thì chỉ là lạm dụng, là hiểu lầm vậy thôi. Nghe nói tùy duyên, rồi mặc tình buông thả theo duyên thì tùy duyên kiểu đó là chạy theo cảnh chớ không phải tùy duyên, đó là bị duyên nó cuốn, nó lôi đi. Tùy duyên theo kiểu đó gọi là "tùy duyên tiêu sự nghiệp", tiêu tan sự nghiệp hết, rất nguy hiểm !

  >>> Xem thêm