Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Đạo đức là lòng quyết tâm giúp đỡ người khác
  Đạo đức là lòng quyết tâm giúp đỡ người khác

  Sự quyết tâm làm một việc gì thể hiện tâm huyết, nhiệt huyết và cương quyết ta đặt trọn vẹn vào đó.

  >>> Xem thêm
 • Điều ta cần lắng nghe là chính mình
  Điều ta cần lắng nghe là chính mình

  Cuộc sống hằng ngày của chúng ta, so với cuốn phim ấy, là một thế giới hoàn toàn khác hẳn. Những bận rộn chung quanh khiến ta không có thì giờ để ngồi yên, để thật sự tiếp xúc được với những gì đang có mặt.

  >>> Xem thêm
 • Tốc độ của hạnh phúc là chậm rãi
  Tốc độ của hạnh phúc là chậm rãi

  Sự nhanh lẹ không phải lúc nào cũng là một đường lối tốt. Sự tiến bộ mà chúng ta có được ngày nay là nhờ ở những người biết thích ứng với hoàn cảnh, chứ không phải từ những người nhanh lẹ nhất.

  >>> Xem thêm
 • Làm sao mở rộng con tim mình?
  Làm sao mở rộng con tim mình?

  Chúng ta ai cũng có thể cảm nhận được thứ tình thương này, nhưng có thể ta sợ hoặc nghĩ rằng nó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của mình. Nhưng tâm từ, metta, không phải là những năng lực dành riêng cho các bậc như là Đạt Lai Lạt Ma, Mother Teresa, hoặc một hạng người cao xa nào đó. Chúng ta ai cũng có thể phát huy, và đều có khả năng thương yêu được hết.

  >>> Xem thêm
 • Biết khổ, thể nghiệm khổ, không cho đấy là khổ
  Biết khổ, thể nghiệm khổ, không cho đấy là khổ

  Phật giáo bàn rất nhiều về sự khổ. Theo Phật giáo, đời người là một quá trình chịu nhiều cái khổ như khổ của sinh, khổ của già, khổ của bệnh, khổ của chết.

  >>> Xem thêm
 • Suy nghiệm lời Phật: Chẳng thể chữa trị
  Suy nghiệm lời Phật: Chẳng thể chữa trị

  Trong đường tu ai cũng biết rằng, buông bỏ hết để vượt qua các dục mới dự phần vào Thánh quả. Thế nhưng, buông bỏ là một quá trình vốn không dễ dàng vì tập khí nắm giữ quá sâu dày. Đã bao lần chúng ta thất bại, trầy trật rồi lại cố gắng vươn lên. Những tưởng buông xả những chấp thủ vi tế sâu xa của tự ngã mới khó, ai dè các món dục thô phù như danh và lợi lại cứ đeo đẳng, khiến ta thật khó dứt trừ.

  >>> Xem thêm
 • Vẫn là nhiệm mầu
  Vẫn là nhiệm mầu

  Mầu nhiệm không có nghĩa là sự việc sẽ xảy ra theo ý mình muốn, mà mầu nhiệm có nghĩa là vì nó trong sáng tự nhiên.

  >>> Xem thêm
 • Quán niệm hơi thở
  Quán niệm hơi thở

  Chúng ta theo dõi hơi thở từ những chỗ nào chúng ta nhận biết một cách rõ ràng như hơi nóng trong lổ mũi, ngực hay bụng phồng khi thở vào hay xẹp khi thở ra.

  >>> Xem thêm
 • Thế Tôn “chẳng nói tới người này”
  Thế Tôn “chẳng nói tới người này”

  Xả ly tham ái là một trong những nội dung tu học quan trọng trong giáo pháp của Thế Tôn. Để có sức khỏe và phương tiện tu học, người tu cũng rất cần một số vật dụng tối thiểu như thực phẩm, y phục, sàng tọa (giường tòa) và thuốc men. Vấn đề là tuy có thọ dụng mà phải giác tỉnh để không dính mắc, chẳng khởi tham ái, và đây cũng là điều khó làm.

  >>> Xem thêm
 • Chánh tín
  Chánh tín

  Một thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, tại thị trấn của người Kàlàmà, ở Kesaputta. Rồi các người Kàlàmà đi đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn:

  >>> Xem thêm
 • Nghịch cảnh phải nhẫn mà thuận cảnh cũng nhẫn
  Nghịch cảnh phải nhẫn mà thuận cảnh cũng nhẫn

  Sở dĩ con người khởi tâm sân là do họ không thỏa mãn được ham muốn và tham ái; hoặc họ được rồi, lại sợ mất đi.

  >>> Xem thêm
 • Hỏi về sức mạnh và sáng
  Hỏi về sức mạnh và sáng

  Sa-môn hỏi Phật: "Cái gì mạnh nhất? Cái gì sáng nhất?"

  >>> Xem thêm