Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Không có ai nghèo
  Không có ai nghèo

  Ai cũng có khả năng nghèo trước thiên tai- biến động thị trường – chiến tranh và vô số nguyên nhân: một đại gia kêch sù dễ dàng bị rỗng túi vì một chứng bệnh nan y hay đỗ vỡ hôn nhân, một tai nạn bất kỳ nào đấy.. Chính vì thế – có lẽ- ngành bảo hiểm ngày càng ăn nên làm ra tỉ lệ thuận với tốc sự phát triển kinh tế?!

  >>> Xem thêm
 • Tránh tạo nhân đau khổ theo lời Phật dạy
  Tránh tạo nhân đau khổ theo lời Phật dạy

  Một hôm, Đức Phật cùng các vị Tỳ-kheo đi khất thực nơi vùng nông thôn. Gặp đám trẻ đang bắt cua ở dưới ruộng rồi đem lên chơi trò cho chúng chạy đua với nhau, con nào thua thì bị phạt bẻ càng.

  >>> Xem thêm
 • Soi gương
  Soi gương

  Bạn thân mến, bấy lâu nay soi gương để tô điểm cho dung nhan bên ngoài của mình, có khi nào Bạn để ý soi vào nơi thâm sâu của Tâm hồn để điểm tô chưa?

  >>> Xem thêm
 • Quan niệm sai lầm
  Quan niệm sai lầm

  Có nhiều Phật tử phát tâm quy y chỉ vì cầu cho gia đình bình an, cuộc sống được mọi sự như ý. Vì thế, gia đình có người bệnh hoạn hay xảy ra tai nạn gì thì thỉnh thầy cầu an. Nếu thầy bận việc không đi thì phiền não, giận không đi chùa.

  >>> Xem thêm
 • Điều phục ý căn
  Điều phục ý căn

  Thân chúng ta có đầy đủ sáu căn, nhưng lúc nào chúng cũng phóng ra ngoài. Mắt đuổi theo sắc, tai đuổi theo âm thanh, mũi đuổi theo mùi hương v.v… Sáu căn đuổi theo sáu trần là đi đường mê. Bây giờ muốn trở về bờ giác thì phải quay đầu lại. Tôi sẽ dẫn kinh để nói lên lẽ thật này.

  >>> Xem thêm
 • Cái gì là báu vật ở đời?
  Cái gì là báu vật ở đời?

  Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tại Ðại Lâm, chỗ giảng đường có nóc nhọn. Lúc bấy giờ, khoảng 500 người Licchavì đang ngồi tụ họp tại đền Sàrandada, và câu chuyện về sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời được khởi lên.

  >>> Xem thêm
 • Rèn luyện hạnh phúc vị tha
  Rèn luyện hạnh phúc vị tha

  Nghiên cứu cộng tác giữa những nhà thần kinh học và những thiền giả Phật giáo bắt đầu một cách nghiêm túc vào 50 năm trước. Những nghiên cứu này đã đưa đến nhiều xuất bản phẩm mà chúng đã thiết lập độ tin cậy của việc nghiên cứu về thiền và về việc đạt được sự cân bằng cảm xúc, một lĩnh vực mà nó chưa được nghiên cứu nghiêm túc cho đến thời điểm đó. Theo lời của nhà thần kinh học người Mỹ Richard Davidson, “Nghiên cứu về thiền chứng minh rằng bộ não có thể được rèn luyện và sửa đổi về phương diện vật lý theo những cách thức mà ít người có thể nghĩ”. (Kaufman, 2005).

  >>> Xem thêm
 • Những mảnh giấy cuộc đời
 • Hai mặt
 • Thiền sư Hoài Nhượng khai thị cho Ngài Đạo Nhất
  Thiền sư Hoài Nhượng khai thị cho Ngài Đạo Nhất

  Đời Đường niên hiệu Tiên Thiên năm thứ hai (713 T.L.), Thiền sư Hoài Nhượng đến Hoành Nhạc (dãy núi liên tục) ở chùa Bát-nhã.

  >>> Xem thêm
 • Đại Sư Nagarjuna và kẻ trộm
  Đại Sư Nagarjuna và kẻ trộm

  Một hôm, một tên trộm đến gặp Đại Sư Nagarjuna và hỏi: "Liệu có khả năng nào cho sự trưởng thành của tôi không? Nhưng có một điều tôi là kẻ cắp và tôi không thể bỏ nghề nầy cho nên Thầy đừng lấy đó làm điều kiện. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Thầy nói trừ việc nầy là tôi vẫn còn là kẻ cắp."

  >>> Xem thêm
 • Người thân thường khiến ta đau khổ nhất
  Người thân thường khiến ta đau khổ nhất

  Hầu hết mọi đau khổ xuất phát từ các mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt trong các mối quan hệ với người thân lại khiến ta đau khổ nhất. Để tránh nỗi đau khổ này, theo Thiền sư Saydaw U Jotika, chúng ta nên tránh lối suy nghĩ mình đúng để lắng nghe được người khác, để thấy rằng trong sâu thẳm tình thương họ dành cho mình...

  >>> Xem thêm
Audio