Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Ý nghĩa ngày Phật đản trong đời sống người Việt
  Ý nghĩa ngày Phật đản trong đời sống người Việt

  Trong ngày Phật đản, bên cạnh việc hộ trì cúng dường Tam Bảo, Phật tử cần ứng dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày. Đó là luôn không chỉ nghĩ đến mình mà còn nghĩ tới cha mẹ, ông bà, con cháu, làm sao cùng nhau tu tập hạnh giải thoát...

  >>> Xem thêm
 • Mười công đức họa vẽ hình chư Phật - Bồ tát
  Mười công đức họa vẽ hình chư Phật - Bồ tát

  Trong Kinh dạy những hạng người họa vẽ hoặc tạo tượng Phật lần lần tích lũy công đức, đầy đủ tâm đại bi, đều đã giác ngộ vô thượng thành Phật.

  >>> Xem thêm
 • Vô thường giữa lòng thực tại
  Vô thường giữa lòng thực tại

  Không còn nghi ngờ gì nữa: sự ‘vô thường vi tế’ của Phật giáo có mặt khắp nơi theo như cách mà nền khoa học đương đại mô tả về thực tại.

  >>> Xem thêm
 • Đối diện bệnh khổ là phương pháp tu
  Đối diện bệnh khổ là phương pháp tu

  Trong Kinh tạng Nam truyền, Đức Phật dạy về 3 pháp bất như ý đó là bệnh, già và chết.

  >>> Xem thêm
 • Những đặc tính của tâm tham ái
  Những đặc tính của tâm tham ái

  Tham ái trong tiếng Pāli là Tanha, nó có nghĩa là khao khát. Đức Phật đã nhận dạng ba loại khác nhau của khát ái mà mọi người thường hay có; chúng thường không được chú ý đến, bởi vì chúng sinh khởi rồi lại được thay thế bởi thứ khác rồi lại thứ khác nữa.

  >>> Xem thêm
 • Tình làng nghĩa xóm
  Tình làng nghĩa xóm

  Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây

  >>> Xem thêm
 • Thực hành thiện nghiệp để thay đổi hoàn cảnh
  Thực hành thiện nghiệp để thay đổi hoàn cảnh

  Theo lý nhân duyên, mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ không thể đứng riêng một mình mà đều phải nương nhờ nhau để hình thành. Triết lý nhân duyên của Đạo Phật bao quát toàn bộ vũ trụ và được cụ thể hóa bằng quy luật nhân quả, hay quy luật nghiệp.

  >>> Xem thêm
 • Muốn bố thí có phước quả lớn phải thành tựu chín đức
  Muốn bố thí có phước quả lớn phải thành tựu chín đức

  Bố thí và cúng dường là một trong những hạnh tu căn bản của hàng Phật tử tại gia. Ai cũng biết, thực hành hạnh bố thí và cúng dường thì được phước. Nhưng bố thí để “được quả báo lớn, đến chỗ cam-lồ, diệt tận” thì không phải ai cũng tỏ tường.

  >>> Xem thêm
 • Lòng từ bi không bị giới hạn bởi không gian và thời gian
  Lòng từ bi không bị giới hạn bởi không gian và thời gian

  Lòng từ bi hiển hiện là hiển hiện của dòng năng lượng sống, của trái tim thương yêu. Từ bi chính là giây phút chánh niệm trong hiện tại. Từ bi không bao giờ hư mất. Nó là thuộc vào cái vĩnh hằng.

  >>> Xem thêm
 • Hơn thua buông bỏ
  Hơn thua buông bỏ

  Chúng ta có thường sống bằng sự hơn thua với người khác hay không? Chúng ta sống có bằng sự ganh ghét, tỵ hiềm với người nào đó mà ta cảm thấy thua kém hơn hay không?... Nếu có, chắc chắn chúng ta đang tự để cho mình phải dính mắc vào những phiền muộn.

  >>> Xem thêm
 • Niềm tin cuộc sống có Phật
  Niềm tin cuộc sống có Phật

  Đức Thế Tôn xuất hiện giữa thế gian đã từng ưu tư đến những vấn đề rốt ráo của con người nên tự mình dấn thân tìm con đường giải thoát ra khỏi tình trạng bấp bênh sóng gió của cuộc đời hay các biến cố rủi ro khác nhau. Để rồi, suốt 49 năm hoằng pháp lợi sanh, Ngài mang chân lý hiện sinh đi vào cuộc đời. Những làng mạc, những thôn xóm mà Ngài đi qua đều thấm nhuần lợi ích với những ai thực hiện: việc làm đúng, lời nói đúng, và tư duy suy nghĩ đúng đắn. Lời dạy của Ngài vừa mang ý nghĩa về mặt kinh tế, vừa có giá trị về mặt xã hội, đặc biệt thể hiện giá trị đạo đức cao đẹp và tinh thần nhân đạo sâu sắc.

  >>> Xem thêm
 • Nghiệp dẫn luân hồi trong lục đạo
  Nghiệp dẫn luân hồi trong lục đạo

  Giáo lý của Đức Phật cốt yếu dạy cho con người tu để giải thoát luân hồi sanh tử. Tuy nhiên, tùy theo sức huân tu cao thấp mà giải thoát cũng có nhiều tầng bậc.

  >>> Xem thêm
Audio