Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Không nên thọ nhận phước đức
  Không nên thọ nhận phước đức

  Trong bước đường tu tập đạo bồ đề, để đề phòng bị rơi vào chỗ đọa lạc, chúng ta phải khắc cốt ghi tâm câu kinh “bất thọ phước đức”, theo đó mà phụng hành suốt đời, không nên vi phạm.

  >>> Xem thêm
 • Các bạn có thể làm được gì cho thế giới
  Các bạn có thể làm được gì cho thế giới

  Hỡi các bạn trẻ của tôi, tất nhiên là các bạn muốn biết mình phải làm gì để thực hiện cuộc Cách mạng từ bi. Đây là một cuộc cách mạng nội tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tác động đến thế giới bên ngoài.

  >>> Xem thêm
 • Thiền định là dược phẩm chữa lành nguyên nhân của bệnh tật
  Thiền định là dược phẩm chữa lành nguyên nhân của bệnh tật

  Các dược phẩm bên ngoài có thể được dùng để chữa trị một căn bệnh thể xác; trong khi đó, dược phẩm bên trong với thiền định cần được dùng để chữa trị nguyên nhân của bệnh và bảo đảm là bệnh không bao giờ tái phát.

  >>> Xem thêm
 • Người niệm Phật không mong cầu phước báu thế gian
  Người niệm Phật không mong cầu phước báu thế gian

  Công phu niệm Phật bền bỉ mãi giống như ép mè, tiếng chày giã càng thêm mạnh mẽ cho đến lúc ra dầu; thuyền khi gặp sóng to, tiếng mái chèo càng thêm kiên quyết; vạt nước sôi ở phía sau, ao sen ở phía trước, tuy có ngàn vạn người ngăn trở ta niệm Phật, thề không thối lui, lâu ngày dài tháng tất được lòng từ bi của Phật âm thầm trợ giúp, chướng duyên tiêu tan, thanh tịnh duyên thành tựu. Phật chẳng phụ lòng người, ắt làm mãn nguyện chúng sanh.

  >>> Xem thêm
 • Ước hẹn với sự sống màu nhiệm
  Ước hẹn với sự sống màu nhiệm

  “Này quý thầy, sao gọi là tìm về quá khứ? Khi một người nghĩ rằng: Trong quá khứ hình thể ta từng như thế, cảm thọ ta từng như thế, tri giác ta từng như thế, tâm tư ta từng như thế, nhận thức ta từng như thế.

  >>> Xem thêm
 • Lăng mạ người khác bao nhiêu, nghiệp nhận lại bấy nhiêu
  Lăng mạ người khác bao nhiêu, nghiệp nhận lại bấy nhiêu

  Phật dạy về lời sỉ nhục rằng thà chịu lăng mạ, hãm hại của người khác nhưng tuyệt đối đừng nảy sinh ra việc trả thù có như vậy mới tránh được nghiệp báo.

  >>> Xem thêm
 • Người Phật tử đọc kinh Phật phải chân thành và cung kính
  Người Phật tử đọc kinh Phật phải chân thành và cung kính

  Sau khi Đức Phật nhập diệt, thì kinh sách chính người thầy dẫn đường chỉ lối giải thoát cho chúng đệ tử Phật cùng chúng sinh. Người Phật tử nên giữ một thái độ chân thành và cung kính kinh Phật như cung kính một vị thầy tôn quý vậy.

  >>> Xem thêm
 • Kham nhẫn và thiền quán - nền tảng để thành đạo
  Kham nhẫn và thiền quán - nền tảng để thành đạo

  Ngày nay, chúng ta tu tập theo giáo pháp của Thế Tôn, người tu tuy nhiều nhưng người đạt đạo thì không nhiều, phải chăng chúng ta thiếu sức kham nhẫn và yếu kém năng lực tư duy?

  >>> Xem thêm
 • Làm sao để được tự do sanh tử?
  Làm sao để được tự do sanh tử?

  Chúng ta học Phật là để hiểu rõ về tiến trình sanh tử, rồi sau đó chúng ta tu hành mà giải thoát sanh tử. Chuyện sống chết nếu chưa hiểu rõ thì chúng ta làm việc gì cũng chẳng có ý nghĩa.

  >>> Xem thêm
 • Người hiểu đạo chớ nên xem bói
  Người hiểu đạo chớ nên xem bói

  “Đức năng thắng số”, một người chỉ làm chuyện tốt, không làm điều xấu sẽ có thể chuyển biến nhân quả. Nhân quả chuyển biến, bệnh sẽ tự khỏi, tuổi thọ sẽ dài hơn, sức khỏe sẽ tốt lên và gia đình sẽ an định. Có nhiều đôi vợ chồng ăn ở không hài hòa dẫn đến ly hôn, người đó lại đi xem bói.

  >>> Xem thêm
 • Không có kẻ chiến bại
  Không có kẻ chiến bại

  Khi ta tha thứ cho người đã làm hại ta, không có nghĩa là nghiệp ác của người đó được xóa bỏ. Đó là lý do tại sao có nhiều người nghĩ là sự tha thứ không có chỗ trong thế giới nghiệp của Phật giáo, và không tương ứng với giáo lý mà Đức Phật đã dạy. Nhưng không phải thế. Sự tha thứ có thể không hóa giải được nghiệp ác cũ nhưng nó có thể ngăn chặn nghiệp ác mới không xảy ra. Điều đó đặc biệt đúng với nghiệp ác mà trong tiếng Pali gọi là vera.

  >>> Xem thêm
 • Chăm sóc bệnh nhân: tối thượng thí, không bao giờ còn đọa vào ác đạo
  Chăm sóc bệnh nhân: tối thượng thí, không bao giờ còn đọa vào ác đạo

  Nếu có người săn sóc người bệnh là đã săn sóc Ta. Người trông nom người bệnh tức là đã trông nom Ta.Sở dĩ như thế là vì nay Ta đích thân coi sóc người tật bệnh.

  >>> Xem thêm
Audio