Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Tình cha và 50$
  Tình cha và 50$

  Trong căn phòng khách ấm cúng, hai Cha Con ngồi xem tivi. Cô Bé nhìn Người Cha và thỏ thẻ hỏi: - Con Gái: Cha ơi cho Con xin phép hỏi Cha một câu nhé? - Cha: Vậy Con muốn hỏi Cha điều gì? - Con Gái: Cha đi làm được lãnh bao nhiêu tiền một giờ vậy?

  >>> Xem thêm
 • Cương yếu để tu - Phần 4: Thị chư Phật giáo
  Cương yếu để tu - Phần 4: Thị chư Phật giáo

  Câu cuối “Thị chư Phật giáo”, đây là lời dạy của tất cả chư Phật chớ không riêng gì đức Phật Thích-ca thôi. Chỉ một bài kệ này chúng ta khéo ứng dụng, tu đúng như vậy thì sẽ được giải thoát sanh tử. Nếu chưa giải thoát sanh tử, thì ít ra cũng tránh được các đường dữ, sanh trong các cõi lành. Cho nên bài kệ này thường được in trong lá phái qui y của Phật tử.

  >>> Xem thêm
 • Cương yếu để tu - Phần 3: Tự tịnh kỳ ý
  Cương yếu để tu - Phần 3: Tự tịnh kỳ ý

  Câu thứ ba “tự tịnh kỳ ý” nghĩa là giữ gìn tâm ý cho thanh tịnh. Câu này là câu then chốt. Quí vị mỗi người tự nhìn lại xem tâm ý mình có thanh tịnh chưa? Hay là như những con trốt bay quanh đám rơm, cuốn bụi tứ tung.

  >>> Xem thêm
 • Cương yếu để tu - Phần 2: Chúng thiện phụng hành
  Cương yếu để tu - Phần 2: Chúng thiện phụng hành

  Đến câu thứ hai “Chúng thiện phụng hành”, tức là vâng làm các điều lành. Nhiều người nghĩ rằng làm lành, làm phước thì tốn của tốn công. Như vậy là thiệt thòi cho mình. Hiểu thế là sai lầm.

  >>> Xem thêm
 • Cương yếu để tu - Phần 1: Chư ác mạc tác
  Cương yếu để tu - Phần 1: Chư ác mạc tác

  Chư ác mạc tác là không làm các điều ác. Điều ác là những điều gì? Phật dạy tất cả người tu khi bước chân vào đạo, đều phải giữ giới. Nếu cư sĩ thì giữ năm giới; người xuất gia thọ Sa-di giữ mười giới, Tỳ-kheo giữ hai trăm năm mươi giới; Tỳ-kheo ni ba trăm bốn mươi tám giới… Như vậy bước đầu vào đạo là phải giữ giới. Giữ giới là để ngăn ngừa không làm những điều tội lỗi. Cho nên trong giới luật thường có câu phòng phi chỉ ác, tức là ngừa đón, ngăn dứt tội ác.

  >>> Xem thêm
 • Đức Phật dạy quản lý kinh tế gia đình ra sao?
  Đức Phật dạy quản lý kinh tế gia đình ra sao?

  Đức Phật dạy, mỗi cá nhân nên chia số tiền mình kiếm được thành bốn phần. Một phần chi tiêu đời sống hàng ngày, một phần tiết kiệm đề phòng bất trắc hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra và hai phần để kinh doanh và đầu tư sinh lời.

  >>> Xem thêm
 • Tâm hạnh người tu
  Tâm hạnh người tu

  Cố gắng tu được tâm thương người và hành động cứu đời, chắc chắn được Phật hộ niệm về cõi Phật.

  >>> Xem thêm
 • Tê chân đổi cách ngồi
  Tê chân đổi cách ngồi

  Trong khi thiền tọa, nếu chân bạn tê hay đau đến mức bạn không còn nhất tâm được nữa thì bạn cứ tự nhiên tháo chân và ngồi lại bằng cách thay đổi vị trí của chân, chân trên thay xuống dưới, chân dưới thay lên trên; hoặc chân để vào trước bây giờ để vào sau, chân để vào sau bây giờ để vào trước.

  >>> Xem thêm
 • Quán niệm về cái chết để sống có ích
  Quán niệm về cái chết để sống có ích

  Kinh Tứ Thập Nhị Chương có thuật chuyện Đức Phật hỏi các thầy Tỷ kheo:

  >>> Xem thêm
 • Sự đối trị của tứ vô lượng tâm
  Sự đối trị của tứ vô lượng tâm

  Bốn món tâm vô lượng là bốn trạng thái của Tâm Bồ Tát, nhưng đó cũng là bốn pháp tu của những Phật tử tu hạnh Bồ tát.

  >>> Xem thêm
 • Ở trong trần lao mà vượt khỏi trần lao
  Ở trong trần lao mà vượt khỏi trần lao

  Đây là bài học mà chúng ta nhận hiểu được từ ngay cuộc đời của đức Phật. Khi Ngài còn là Thái tử sống trong cung vua, từ trên vua cha đến ngay như công chúa Da Du Đà La không ai muốn Ngài đi tu cả.

  >>> Xem thêm
 • Bảy bước tu tập tâm
  Bảy bước tu tập tâm

  Bất luận là giàu hay nghèo, già hay trẻ, mạnh hay yếu đều lấy lương thiện và từ bi mà đối đãi, hy vọng mọi người sớm có được niềm vui.

  >>> Xem thêm