Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • MC Đại Nghĩa làm từ thiện gần 1 tỷ đồng từ tiền thưởng
  MC Đại Nghĩa làm từ thiện gần 1 tỷ đồng từ tiền thưởng

  Tham gia tập 3 “Tường lửa” mới đây cùng với Tấn Phát, MC Đại Nghĩa đã quyết định mang gần 800 triệu đồng thắng gameshow để đi làm từ thiện.

  >>> Xem thêm
 • Tâm giác ngộ
  Tâm giác ngộ

  Vào thời Đức Phật có một nhóm ngoại đạo rất buồn phiền, vì thấy nhiều đệ tử của mình được Đức Phật giáo hóa quy y về với Phật. Một hôm, vị tu sĩ ngoại đạo này nghe một đệ tử của mình có người vợ muốn học pháp của Phật. Ngoại đạo mới gọi người này đến quở trách và ngăn cản không cho.

  >>> Xem thêm
 • Pháp thí thắng mọi thí
  Pháp thí thắng mọi thí

  Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang trú ở Kỳ Viên, liên quan đến vua trời Ðế Thích.

  >>> Xem thêm
 • Thế nào là chỗ tâm tâm chẳng khác?
  Thế nào là chỗ tâm tâm chẳng khác?

  Hỏi: “Thế nào là chỗ tâm tâm chẳng khác?”

  >>> Xem thêm
 • Hãy luôn quán niệm về cái chết để sống có ích hơn
  Hãy luôn quán niệm về cái chết để sống có ích hơn

  Đức Phật dạy chúng ta nên quán niệm về cái chết. Quán niệm cái chết để dừng lại những tham muốn, dục vọng, xả bỏ tâm thù hận oán hờn, dứt trừ lòng kiêu căng tự phụ…Quán niệm cái chết để biết tận dụng đời sống của mình tinh tấn tu hành làm lợi ích cho mình và tất cả chúng sanh.

  >>> Xem thêm
 • Thiền là sự hiểu biết chính mình
  Thiền là sự hiểu biết chính mình

  Một hôm có thiền sinh từ Chicago đến Trung tâm Thiền Providence bạch hỏi Thiền sư Sùng Sơn:

  >>> Xem thêm
 • Vết thương làm mủ
  Vết thương làm mủ

  Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người với tâm ví dụ như vết thương, với tâm ví dụ như chớp sáng, với tâm ví dụ như kim cang.

  >>> Xem thêm
 • Tâm biết đủ là người giàu nhất thiên hạ
  Tâm biết đủ là người giàu nhất thiên hạ

  Người Phật tử chân chính biết quay về bỏ ác làm lành lo tu học, nhờ đó mà bớt khổ được vui. Người biết tu, đối với vật chất có bao nhiêu cũng thấy là đủ không đòi hỏi hơn. Càng ham muốn nhiều là càng gây đau khổ cho mình và người.

  >>> Xem thêm
 • Học hít thở
  Học hít thở

  Kiểm soát việc hít thở, giống như những gì bạn vừa thực hiện, đã được chứng minh là việc giúp giảm stress, giúp tỉnh táo hơn và tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta. Trải qua nhiều thế kỷ yoga đã được tập luyện để kiểm soát hơi thở, hay kỹ thuật Pranayama, để thúc đẩy sự tập trung và cải thiện sức sống. Trong Đức Phật, chủ trương ngồi thiền như một cách để đạt đến sự tĩnh tâm.

  >>> Xem thêm
 • Ba người thợ xẻ đá
  Ba người thợ xẻ đá

  Một người đi đến một mỏ đá. Ông nhìn thấy ba người thợ đang xẻ đá.

  >>> Xem thêm
 • Tìm kiếm kho báu của bạn
  Tìm kiếm kho báu của bạn

  Chỉ khi nào tìm kiếm và thấy được ba kho báu không bệnh tật, biết đủ và thành tín này, chúng ta mới biết rằng chúng ta giàu có hơn chúng ta tưởng. Ngày nào ta chưa thấy được ba kho báu này trong ta, ta sẽ còn phải lang thang, cơ nhỡ, làm kẻ ăn mày, ăn xin chút tình, chút tiền, chút địa vị, sự chứng đắc, cho đến cả cái tên gọi như thiền sinh, thiền sư, bậc thầy,…trong suốt đời nầy sang đời khác.

  >>> Xem thêm
 • Cho
  Cho

  Các Lama ở Tây Tạng có một phương pháp huấn luyện tâm đặc biệt trong việc thoát khỏi chấp thủ và ích kỉ ngay nơi mà chúng ta chuyển hóa thân mình thành hằng ngìn, hằng triệu, hằng tỉ thân và đưa chúng cho tất cả chúng sanh. Thực chất, chúng ta nên thực tập loại thiền này ngay bây giờ.

  >>> Xem thêm
Audio