Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Ðức tinh tấn cần thiết cho con người
  Ðức tinh tấn cần thiết cho con người

  Em là một học sinh, buổi tối nọ gặp bài khó, em ngồi đọc năm bảy lượt mà không vô đầu. Thối chí, em vươn vai vài cái, rồi ngáp! Thế là con ma lười biếng sáp nhập vào người em.

  >>> Xem thêm
 • Nghệ thuật nuôi hoa
  Nghệ thuật nuôi hoa

  Cái đẹp và cái lành cần được tiếp nối càng lâu dài càng tốt, đây là nghệ thuật nuôi dưỡng hạnh phúc và tuệ giác. Ta có tuệ giác, nhưng nếu không được nuôi dưỡng thì tuệ giác của ta sẽ bị lu mờ.

  >>> Xem thêm
 • Tĩnh tại
  Tĩnh tại

  Hãy buông xả, hãy buông xả mọi thứ, ngoại trừ sự giác tỉnh.

  >>> Xem thêm
 • Tài sản chân thật
  Tài sản chân thật

  Thuở xưa, có hai anh em cha mẹ mất sớm, để lại một gia sản to lớn. Không hiếu dưỡng được song thân, họ đều rất lấy làm buồn tiếc.

  >>> Xem thêm
 • Dính mắc tài vật thật là khó bỏ
  Dính mắc tài vật thật là khó bỏ

  Biểu hiện đầu tiên của tu tập là phát tâm buông xả. Sơ tâm hùng tráng là nguyện buông hết. Người xuất gia thì từ bỏ gia đình, sự nghiệp thế gian dấn thân trên đường đạo. Người tại gia thì nhờ buông bỏ mà trở nên nhẹ nhàng với mọi thứ, không còn cố bám víu hơn thua giành giật như xưa. Nếu giữ vững được sơ tâm như vậy thì quý hóa biết bao.

  >>> Xem thêm
 • Sửa đổi tật sân hận
  Sửa đổi tật sân hận

  Có đôi khi, bản thân mình khởi tâm sân hận. Không phải là mình không muốn tha thứ cho người, mà là mình không có cách nào để thay đổi tật nóng giận đó.

  >>> Xem thêm
 • Vượt qua sống chết
  Vượt qua sống chết

  Trong kinh A Di Đà, Phật nói rõ ràng, ai tu nhất tâm bất loạn từ một ngày cho đến bảy ngày, thì Phật sẽ rước. Đạo Phật là đạo của nhân quả trên nền tảng tương xứng, bình đẳng, chúng ta không thể lấy một chút phước nhỏ mà đòi quả lớn thì e rằng không được.

  >>> Xem thêm
 • Ba căn lành chẳng thể cùng tận
  Ba căn lành chẳng thể cùng tận

  Người đệ tử Phật đều tin hiểu Tam bảo là ruộng phước tốt lành ở thế gian. Gieo trồng công đức, phước báo với Tam bảo là pháp tu phổ biến, là căn lành cho tất cả những người con Phật. Nên quy kính Tam bảo, phụng hành Tam bảo, nương theo ánh sáng Tam bảo soi đường là pháp tu căn bản cho người sơ cơ mới vào đạo nhưng đồng thời cũng xuyên suốt trong pháp hành của các bậc Thánh giả thú hướng Niết bàn.

  >>> Xem thêm
 • Hạnh phúc không đâu xa: Hiện pháp lạc trú
  Hạnh phúc không đâu xa: Hiện pháp lạc trú

  Chúng ta đang đi trên con đường chạy tìm hạnh phúc, tìm cái gọi là “no đủ”.

  >>> Xem thêm
 • Người Phật tử thuần thành
  Người Phật tử thuần thành

  Người Phật tử thuần thành là người có niềm tin bất hoại, là người biết trân quí từng giây phút tu tập để không lãng phí cuộc đời của mình.

  >>> Xem thêm
 • Chậu hoa ngày lễ tạ ơn
  Chậu hoa ngày lễ tạ ơn

  "Chúng con rất bận rộn. Làm thế nào để tu đây?" Đó là một câu hỏi rất hay của một Phật tử nêu lên trong buổi pháp thoại và tôi nghĩ câu hỏi này cũng đang có mặt trong tâm thức chúng ta hôm nay. Câu trả lời được một giáo thọ trẻ chia sẻ rất ngắn gọn: "Chúng ta có thể tu tập liền ngay bây giờ, không cần đợi đến ngày mai, không cần chờ hoàn cảnh thuận lợi hơn".

  >>> Xem thêm
 • Hạnh phúc và phước đức trong thiền quán
  Hạnh phúc và phước đức trong thiền quán

  Ta có đôi mắt vô bệnh và không bị khuyết tật là ta đã có hạnh phúc và đã có nhiều may mắn.

  >>> Xem thêm