Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Một lời khen đúng sẽ giúp người sống tốt hơn
  Một lời khen đúng sẽ giúp người sống tốt hơn

  Một lời khen ngợi thật lòng luôn tăng thêm giá trị trong cuộc sống làm cho người cảm nhận được niềm vui để mà sống tốt hơn. Một lời nói nịnh hót thường là dối trá, nhằm trục lợi cho riêng mình mà làm hại nhiều người khác, Nói một lời khen ngợi thật lòng luôn giúp cho người ta càng ngày càng sống tốt hơn. Ngược lại một lời nói nịnh hót để lấy lòng cấp trên vô tình làm cho người đó luôn sống trong gian dối để lường gạt người.

  >>> Xem thêm
 • Về nương tựa tăng thân để được chuyển hóa và trị liệu
  Về nương tựa tăng thân để được chuyển hóa và trị liệu

  Trong chúng ta có người rất nhạy cảm, tôi cũng là một trong những người nhạy cảm. Có một lần tôi than với một ông bác sĩ:

  >>> Xem thêm
 • Tôi sẽ xin rằng tất cả
 • Phương tiện bố thí cúng dường
  Phương tiện bố thí cúng dường

  Phương tiện dễ thực hiện nhất của Bồ-tát là bố thí cho chúng sinh và cúng dường chư Phật. Trong kinh đức Phật nói chỉ cần một vắt cơm đã có thể làm việc bố thí. Bố thí cho đến cả loài súc sinh. Bố thí rồi, nguyện cầu tất cả chúng sinh đều được Nhất thiết trí, hồi hướng Đạo quả vô thượng. Khi cúng dường hương hoa cho Phật, nguyện hồi hướng “nhân thiện căn này mà tất cả đều được vô lượng giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến”. Đây gọi là Bồ-tát hành phương tiện.

  >>> Xem thêm
 • Không để ý đến việc đền đáp
  Không để ý đến việc đền đáp

  Nếu bạn có từ bi thì bạn mới có thể hiểu được hoàn cảnh nghiệp báo của họ. Nếu bạn có trí tuệ bạn mới có thể dùng phương tiện độ thoát họ.

  >>> Xem thêm
 • Tại sao để mình tôi chịu khổ
  Tại sao để mình tôi chịu khổ

  Cái khổ không do người khác hay hoàn cảnh gây tạo, mà là do chính mình gây tạo.

  >>> Xem thêm
 • Bôn ba không qua thời vận
  Bôn ba không qua thời vận

  Trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy rất nhiều ông chủ, bà chủ các cửa hàng, xí nghiệp, doanh nghiệp họ có của cải rất hùng hậu, người khác nhìn vào không khỏi mơ ước. Vậy tài sản của họ từ đâu mà có? Có người nói họ tự kiếm ra được, vậy bạn có tin không? Nếu họ có thể kiếm ra, vậy còn bạn vì sao lại không thể kiếm ra được? Bạn nói họ vận may rất tốt. Tôi xem vận khí của bạn cũng không kém gì họ, vì sao họ có thể có tiền của, còn bạn thì không?

  >>> Xem thêm
 • Ngày của hôm nay
  Ngày của hôm nay

  Chúng ta có rất nhiều ngày đặc biệt. Ngày đặc biệt để tưởng nhớ công ơn của cha gọi là Ngày của Cha. Ngày để tưởng nhớ công ơn của mẹ gọi là Ngày của Mẹ. Rồi Ngày Tết, Ngày Lao Động và Ngày của Trái Đất...Một ngày nọ, có một em nhỏ đến thăm Làng Mai và hỏi: Tại sao mình không công bố "hôm nay là Ngày của Hôm Nay?" (Today is Today's Day). Tất cả trẻ em đều đồng ý rằng chúng ta nên ăn mừng ngày hôm nay và gọi đó là " Ngày của Hôm Nay".

  >>> Xem thêm
 • Đi tìm thầy
  Đi tìm thầy

  Khi thương một người nào, ta phải nên cẩn thận. Ta có một cơ hội để tìm ra người đó là ai.

  >>> Xem thêm
 • Phật dạy ân nghĩa là hơn hết
  Phật dạy ân nghĩa là hơn hết

  Chúng ta hãy nhìn xuống để thấy mình còn diễm phúc hơn rất nhiều người khác. Và ta hãy nhìn lên để thấy mình còn rất nhiều khiếm khuyết mà càng cố gắng làm nhiều việc có ích hơn nữa.

  >>> Xem thêm
 • Sân hận hủy hoại sự hòa bình của tâm hồn và sức khỏe thân thể của chúng ta
  Sân hận hủy hoại sự hòa bình của tâm hồn và sức khỏe thân thể của chúng ta

  Sân hận có thể dường như là một nguồn năng lượng, nhưng nó là mù quáng.

  >>> Xem thêm
 • Tảng băng
  Tảng băng

  Nếu đặt một tảng băng hay khối nước đá ngoài trời nắng, bạn có thể thấy nó tan chảy.

  >>> Xem thêm