Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Tê chân đổi cách ngồi
  Tê chân đổi cách ngồi

  Trong khi thiền tọa, nếu chân bạn tê hay đau đến mức bạn không còn nhất tâm được nữa thì bạn cứ tự nhiên tháo chân và ngồi lại bằng cách thay đổi vị trí của chân, chân trên thay xuống dưới, chân dưới thay lên trên; hoặc chân để vào trước bây giờ để vào sau, chân để vào sau bây giờ để vào trước.

  >>> Xem thêm
 • Quán niệm về cái chết để sống có ích
  Quán niệm về cái chết để sống có ích

  Kinh Tứ Thập Nhị Chương có thuật chuyện Đức Phật hỏi các thầy Tỷ kheo:

  >>> Xem thêm
 • Sự đối trị của tứ vô lượng tâm
  Sự đối trị của tứ vô lượng tâm

  Bốn món tâm vô lượng là bốn trạng thái của Tâm Bồ Tát, nhưng đó cũng là bốn pháp tu của những Phật tử tu hạnh Bồ tát.

  >>> Xem thêm
 • Ở trong trần lao mà vượt khỏi trần lao
  Ở trong trần lao mà vượt khỏi trần lao

  Đây là bài học mà chúng ta nhận hiểu được từ ngay cuộc đời của đức Phật. Khi Ngài còn là Thái tử sống trong cung vua, từ trên vua cha đến ngay như công chúa Da Du Đà La không ai muốn Ngài đi tu cả.

  >>> Xem thêm
 • Bảy bước tu tập tâm
  Bảy bước tu tập tâm

  Bất luận là giàu hay nghèo, già hay trẻ, mạnh hay yếu đều lấy lương thiện và từ bi mà đối đãi, hy vọng mọi người sớm có được niềm vui.

  >>> Xem thêm
 • Sống theo tinh thần lục hòa
  Sống theo tinh thần lục hòa

  Ðể có một ý niệm tổng quát về Lục hòa chúng ta hãy ôn lại một lần nữa, những ý chính trong 6 điều chỉ bảo của đức Phật:

  >>> Xem thêm
 • Bí quyết giảm thiểu sự gia tăng nhiệt độ hâm nóng toàn cầu
  Bí quyết giảm thiểu sự gia tăng nhiệt độ hâm nóng toàn cầu

  Những vấn đề hiện thời về sự kiện gia tăng nhiệt độ toàn cầu và sự sa sút nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ðịa Cầu như dầu than, nước sạch và đất mầu là những thử thách gay go nhất mà nhân loại phải đối đầu.

  >>> Xem thêm
 • Quyết tiến không lui
  Quyết tiến không lui

  Đây là điểm quan trọng. Đọc sử Phật, khi Ngài tu khổ hạnh không mãn nguyện nên cuối cùng nhận bát cháo sữa của nàng Sujata rồi đến tòa kim cang ngồi và phát nguyện: “Nếu không thành đạo thì quyết không rời khỏi đây.” Đó là bài học giác ngộ lớn cho chúng ta.

  >>> Xem thêm
 • Hãy kiểm soát tâm
  Hãy kiểm soát tâm

  Cái tâm của con người ảnh hưởng sâu xa đến cơ thể. Nếu để tâm diễn tiến theo chiều hướng xấu xa và kết nạp những tư tưởng ô nhiễm nó có thể gây nhiều tai hại, có thể giết chết một chúng sanh.

  >>> Xem thêm
 • Thư Ngỏ
  Thư Ngỏ

  "Một việc làm xuất phát từ Tâm"

  >>> Xem thêm
 • Thư Tri Ân
  Thư Tri Ân

  "Một việc làm xuất phát từ tâm"

  >>> Xem thêm
 • Luận về sự cảm ứng
  Luận về sự cảm ứng

  Đức Phật đã dạy rằng tất cả nhân quả thiện ác trên thế gian đều theo nhau như bóng với hình, không sai chạy chút nào. Tuy nhiên, những kẻ không tin tưởng vào luật nhân quả thì cho đó là lời nói ngoa. Ngoài ra, nhiều người do tin tưởng thuyết “An Mạng (an phận thủ thường)” của Khổng Tử nên thường đổ trút tất cả cho số mạng, và chỉ cầu phước báo, cùng thích nghe những điều tốt lành mà bỏ ngoài tai những việc xấu xa tai họa. Thật là những kẻ hàm hồ ngu muội.

  >>> Xem thêm