Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Lăng mạ người khác bao nhiêu, nghiệp nhận lại bấy nhiêu
  Lăng mạ người khác bao nhiêu, nghiệp nhận lại bấy nhiêu

  Phật dạy về lời sỉ nhục rằng thà chịu lăng mạ, hãm hại của người khác nhưng tuyệt đối đừng nảy sinh ra việc trả thù có như vậy mới tránh được nghiệp báo.

  >>> Xem thêm
 • Người Phật tử đọc kinh Phật phải chân thành và cung kính
  Người Phật tử đọc kinh Phật phải chân thành và cung kính

  Sau khi Đức Phật nhập diệt, thì kinh sách chính người thầy dẫn đường chỉ lối giải thoát cho chúng đệ tử Phật cùng chúng sinh. Người Phật tử nên giữ một thái độ chân thành và cung kính kinh Phật như cung kính một vị thầy tôn quý vậy.

  >>> Xem thêm
 • Kham nhẫn và thiền quán - nền tảng để thành đạo
  Kham nhẫn và thiền quán - nền tảng để thành đạo

  Ngày nay, chúng ta tu tập theo giáo pháp của Thế Tôn, người tu tuy nhiều nhưng người đạt đạo thì không nhiều, phải chăng chúng ta thiếu sức kham nhẫn và yếu kém năng lực tư duy?

  >>> Xem thêm
 • Làm sao để được tự do sanh tử?
  Làm sao để được tự do sanh tử?

  Chúng ta học Phật là để hiểu rõ về tiến trình sanh tử, rồi sau đó chúng ta tu hành mà giải thoát sanh tử. Chuyện sống chết nếu chưa hiểu rõ thì chúng ta làm việc gì cũng chẳng có ý nghĩa.

  >>> Xem thêm
 • Người hiểu đạo chớ nên xem bói
  Người hiểu đạo chớ nên xem bói

  “Đức năng thắng số”, một người chỉ làm chuyện tốt, không làm điều xấu sẽ có thể chuyển biến nhân quả. Nhân quả chuyển biến, bệnh sẽ tự khỏi, tuổi thọ sẽ dài hơn, sức khỏe sẽ tốt lên và gia đình sẽ an định. Có nhiều đôi vợ chồng ăn ở không hài hòa dẫn đến ly hôn, người đó lại đi xem bói.

  >>> Xem thêm
 • Không có kẻ chiến bại
  Không có kẻ chiến bại

  Khi ta tha thứ cho người đã làm hại ta, không có nghĩa là nghiệp ác của người đó được xóa bỏ. Đó là lý do tại sao có nhiều người nghĩ là sự tha thứ không có chỗ trong thế giới nghiệp của Phật giáo, và không tương ứng với giáo lý mà Đức Phật đã dạy. Nhưng không phải thế. Sự tha thứ có thể không hóa giải được nghiệp ác cũ nhưng nó có thể ngăn chặn nghiệp ác mới không xảy ra. Điều đó đặc biệt đúng với nghiệp ác mà trong tiếng Pali gọi là vera.

  >>> Xem thêm
 • Chăm sóc bệnh nhân: tối thượng thí, không bao giờ còn đọa vào ác đạo
  Chăm sóc bệnh nhân: tối thượng thí, không bao giờ còn đọa vào ác đạo

  Nếu có người săn sóc người bệnh là đã săn sóc Ta. Người trông nom người bệnh tức là đã trông nom Ta.Sở dĩ như thế là vì nay Ta đích thân coi sóc người tật bệnh.

  >>> Xem thêm
 • Hòa thượng Thích Thanh Từ: Người tu phải dẹp bỏ tham sân si
  Hòa thượng Thích Thanh Từ: Người tu phải dẹp bỏ tham sân si

  Sống được với ông Phật thật của chính mình, đó là người biết tu, biết trở về cái cứu kính chân thật, nguồn an lạc vĩnh cửu. Ngược lại, chạy theo tâm suy nghĩ lăng xăng, chúng ta chỉ chuốc đau khổ mà thôi.

  >>> Xem thêm
 • Không nên vội tin cũng không nên bài bác
  Không nên vội tin cũng không nên bài bác

  Những người học Phật đều biết rằng, thời Thế Tôn tại thế, giáo pháp được Ngài thuyết giảng, các đệ tử nghe rồi ghi nhớ, học thuộc và thường xuyên tụng đọc trao truyền cho người đi sau.

  >>> Xem thêm
 • Làm sao đối phó với bệnh tật
  Làm sao đối phó với bệnh tật

  Tất cả chúng ta đều có thể bị bệnh. Một khi chúng ta được sinh ra trong vòng luân hồi sinh tử với thân thể này thì có nghĩa là chúng ta đã chịu sự ảnh hưởng của những phiền não và nghiệp chướng, cho nên bị ốm đau là điều không thể nào tránh khỏi.

  >>> Xem thêm
 • Đức Phật qua cái nhìn của danh nhân
  Đức Phật qua cái nhìn của danh nhân

  Học giả người Ấn Độ Radhakrishnan đã nói: “ Nếu Phật giáo hấp dẫn đối với những đầu óc tân tiến, đó là vì Phật giáo có tinh thần khoa học, thực nghiệm, chứ không phải là dựa trên bất cứ giáo điều nào”.

  >>> Xem thêm
 • Cội nguồn của mọi phước đức, nằm ở đâu?
  Cội nguồn của mọi phước đức, nằm ở đâu?

  Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika:

  >>> Xem thêm
Audio