Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Tùy cơ thuyết pháp
  Tùy cơ thuyết pháp

  Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

  >>> Xem thêm
 • Sống thiền
  Sống thiền

  Trong bài Kinh Đức Phật thuyết giảng lần cuối cùng Đại Níp-bàn, bài Kinh Đức Phật nói về sự thể nhập vào Níp –bàn của mình, có một đoạn đặc biệt nói về chuyển động của thân và các tư thế:

  >>> Xem thêm
 • Năm giọt mật
  Năm giọt mật

  Ngày xưa có một tên tử tù vừa vượt thoát khỏi lao ngục, chạy bán sống bán chết. Đàng sau hắn, hai con voi say đang đuổi theo, do sự tổ chức truy nã của nhà cầm quyền.

  >>> Xem thêm
 • So sánh phúc báo
  So sánh phúc báo

  Thuở xưa, có một vị vua có phúc báo thù thắng, đã chinh phục tất cả các nước nhỏ và các bộ lạc ấy quy làm thành một quốc gia.

  >>> Xem thêm
 • Tri túc
  Tri túc

  Tri túc là sẵn sàng thực hành theo với địa vị và hoàn cảnh của mình. Giàu và sang ai chả muốn, lẽ không nên được mà được, không ham. Nghèo và hèn ai chả chán, lẽ không đáng chịu mà phải chịu, cũng đành".

  >>> Xem thêm
 • Lời Phật dạy về ngày lành tháng tốt
  Lời Phật dạy về ngày lành tháng tốt

  Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:

  >>> Xem thêm
 • Ứng biến
  Ứng biến

  Trước khi trúng cử Tổng thống Mĩ, Franklin Roosevelt đã từng giữ một chức vụ quan trọng trong lực lượng hải quân Mỹ.

  >>> Xem thêm
 • Đừng ngăn lối về
  Đừng ngăn lối về

  Trong vỡ tuồng của cuộc đời, với tâm bồ đề, tôi đóng vai trò kẻ trung chính để giữ đạo, giữ nước, bạn đóng vai trò xu nịnh để giữ nước, giữ đạo, thì phước đức của hai ta đối với đạo, với nước đều thành tựu ngang nhau.

  >>> Xem thêm
 • Thiền sư Huệ Tạng
  Thiền sư Huệ Tạng

  Thiền sư Huệ Tạng lúc còn tại gia chuyên về săn bắn, không thích gặp các nhà tu.

  >>> Xem thêm
 • Quả xoài
  Quả xoài

  Giới, định và huệ là con đường mà tất cả các bậc thánh phải đi qua để đến nơi giác ngộ.

  >>> Xem thêm
 • Tội nhân
  Tội nhân

  Ba tội nhân bị quỷ dẫn tới trước điện Diêm Vương vì tội sát sanh, trộm cắp, dối trá lật lường.

  >>> Xem thêm
 • Nước quỷ La-Sát
  Nước quỷ La-Sát

  Có câu chuyện vào thời Đường, Tướng công Vu Địch đến hỏi Thiền sư Đạo Thông ở núi Tử Ngọc:

  >>> Xem thêm