Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn
  Niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn

  Có nhiều vị muốn tu học Phật pháp, nhưng lại sợ bị người chê cười là tiêu cực, hủ bại, mê tín. Do đó khi xem kinh thì lén lút không dám công nhiên cho người thấy; hoặc có ăn chay, niệm Phật cũng không dám cho ai hay.

  >>> Xem thêm
 • Thoát bệnh nan y nhờ niệm Phật
  Thoát bệnh nan y nhờ niệm Phật

  Điều quan trọng là hành giả thường phải xưng niệm đến nhất tâm bất loạn thì chắc chắc lúc lâm chung sẽ được vãng sinh Tây phương Cực Lạc. Đối với người học Phật, đây là con đường tắt, dễ nhất, hữu hiệu nhất.

  >>> Xem thêm
 • 10 lợi ích tuyệt vời của thiền đi bộ
  10 lợi ích tuyệt vời của thiền đi bộ

  Thiền đi bộ có nguồn gốc từ Phật giáo và được xem như một phần của thực hành thiền chánh niệm.

  >>> Xem thêm
 • Mình là gì?
  Mình là gì?

  Là người Phật tử, quí vị vừa lo sinh sống cho gia đình, vừa lo tu hành, đồng thời giúp đỡ huynh đệ chung quanh cùng biết tu, đó là duyên tốt. Vì vậy tôi sẽ nhắc nhở thêm cho quí Phật tử những điểm trọng yếu trong Phật pháp.

  >>> Xem thêm
 • Hạt muối
  Hạt muối

  Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:

  >>> Xem thêm
 • Đức Phật dạy Ca Diếp Bồ tát phân biệt chính tà
  Đức Phật dạy Ca Diếp Bồ tát phân biệt chính tà

  Lúc bấy giờ, Ca-Diếp Bồ Tát thưa: “Bạch Thế-Tôn! Như lời Phật dạy có bốn thứ ma. Nay con phải làm thế nào để phân biệt là lời của Phật, là lời của Ma. Có những chúng sinh chạy theo hạnh Ma, cũng có nhiều người thuận theo lời Phật dạy. Phải làm thế nào để biết rành hai mạng ấy?”.

  >>> Xem thêm
 • An cư - Nuôi lớn tâm bồ đề
  An cư - Nuôi lớn tâm bồ đề

  Một năm Phật dành chín tháng để chúng ta đi giáo hóa, ba tháng an cư tĩnh tâm để trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực; vì chín tháng đi giáo hóa, tiếp cận với xã hội có nhiều điều phức tạp làm đạo tâm chúng ta bị sa sút.

  >>> Xem thêm
 • Không nên thọ nhận phước đức
  Không nên thọ nhận phước đức

  Trong bước đường tu tập đạo bồ đề, để đề phòng bị rơi vào chỗ đọa lạc, chúng ta phải khắc cốt ghi tâm câu kinh “bất thọ phước đức”, theo đó mà phụng hành suốt đời, không nên vi phạm.

  >>> Xem thêm
 • Các bạn có thể làm được gì cho thế giới
  Các bạn có thể làm được gì cho thế giới

  Hỡi các bạn trẻ của tôi, tất nhiên là các bạn muốn biết mình phải làm gì để thực hiện cuộc Cách mạng từ bi. Đây là một cuộc cách mạng nội tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tác động đến thế giới bên ngoài.

  >>> Xem thêm
 • Thiền định là dược phẩm chữa lành nguyên nhân của bệnh tật
  Thiền định là dược phẩm chữa lành nguyên nhân của bệnh tật

  Các dược phẩm bên ngoài có thể được dùng để chữa trị một căn bệnh thể xác; trong khi đó, dược phẩm bên trong với thiền định cần được dùng để chữa trị nguyên nhân của bệnh và bảo đảm là bệnh không bao giờ tái phát.

  >>> Xem thêm
 • Người niệm Phật không mong cầu phước báu thế gian
  Người niệm Phật không mong cầu phước báu thế gian

  Công phu niệm Phật bền bỉ mãi giống như ép mè, tiếng chày giã càng thêm mạnh mẽ cho đến lúc ra dầu; thuyền khi gặp sóng to, tiếng mái chèo càng thêm kiên quyết; vạt nước sôi ở phía sau, ao sen ở phía trước, tuy có ngàn vạn người ngăn trở ta niệm Phật, thề không thối lui, lâu ngày dài tháng tất được lòng từ bi của Phật âm thầm trợ giúp, chướng duyên tiêu tan, thanh tịnh duyên thành tựu. Phật chẳng phụ lòng người, ắt làm mãn nguyện chúng sanh.

  >>> Xem thêm
 • Ước hẹn với sự sống màu nhiệm
  Ước hẹn với sự sống màu nhiệm

  “Này quý thầy, sao gọi là tìm về quá khứ? Khi một người nghĩ rằng: Trong quá khứ hình thể ta từng như thế, cảm thọ ta từng như thế, tri giác ta từng như thế, tâm tư ta từng như thế, nhận thức ta từng như thế.

  >>> Xem thêm
Audio