Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Quán niệm hơi thở
  Quán niệm hơi thở

  Chúng ta theo dõi hơi thở từ những chỗ nào chúng ta nhận biết một cách rõ ràng như hơi nóng trong lổ mũi, ngực hay bụng phồng khi thở vào hay xẹp khi thở ra.

  >>> Xem thêm
 • Thế Tôn “chẳng nói tới người này”
  Thế Tôn “chẳng nói tới người này”

  Xả ly tham ái là một trong những nội dung tu học quan trọng trong giáo pháp của Thế Tôn. Để có sức khỏe và phương tiện tu học, người tu cũng rất cần một số vật dụng tối thiểu như thực phẩm, y phục, sàng tọa (giường tòa) và thuốc men. Vấn đề là tuy có thọ dụng mà phải giác tỉnh để không dính mắc, chẳng khởi tham ái, và đây cũng là điều khó làm.

  >>> Xem thêm
 • Chánh tín
  Chánh tín

  Một thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, tại thị trấn của người Kàlàmà, ở Kesaputta. Rồi các người Kàlàmà đi đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn:

  >>> Xem thêm
 • Nghịch cảnh phải nhẫn mà thuận cảnh cũng nhẫn
  Nghịch cảnh phải nhẫn mà thuận cảnh cũng nhẫn

  Sở dĩ con người khởi tâm sân là do họ không thỏa mãn được ham muốn và tham ái; hoặc họ được rồi, lại sợ mất đi.

  >>> Xem thêm
 • Hỏi về sức mạnh và sáng
  Hỏi về sức mạnh và sáng

  Sa-môn hỏi Phật: "Cái gì mạnh nhất? Cái gì sáng nhất?"

  >>> Xem thêm
 • Cuộc sống của chúng ta là kết quả của những gì mà tâm chúng ta xứng đáng được nhận
  Cuộc sống của chúng ta là kết quả của những gì mà tâm chúng ta xứng đáng được nhận

  Nếu chúng ta có tâm 'xấu' thì sẽ có quả báo xấu. Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn quan sát cái tâm của mình trong mọi lúc, quan sát nó thật nhiều, nhiều đến mức chúng ta có thể làm được. Hãy cố gắng nhận ra những thái độ sai lầm của mình.

  >>> Xem thêm
 • Chẳng phải nhọc công xây thành đắp lũy, tâm bất động kia chính thành lũy muôn đời
  Chẳng phải nhọc công xây thành đắp lũy, tâm bất động kia chính thành lũy muôn đời

  Tâm bất động kia chính thành lũy muôn đời Thành là một công trình kiên cố với những bức tường dày, được xây dựng để chống lại những cuộc tấn công của quân địch. Các cánh cửa cũng được bọc sắt và chỉ có một cửa duy nhất ở tầng dưới. Tầng trên cùng chỉ có một vài cửa sổ rất nhỏ.

  >>> Xem thêm
 • Nhập không môn
  Nhập không môn

  Pháp Không là cánh cửa không, mà đa số chúng ta không hiểu nghĩa Không trong đạo Phật. Phần lớn chúng ta hiểu Không là không có gì, đó là sai lầm lớn của người tu. Có người nói rằng Không là cửa Thiền, tức tâm của người tu. Thông thường, cửa mở ra ngoài, nhưng Phật nói rằng người tu thì cửa mở vào bên trong. Như vậy, chữ Không có nghĩa là đối lại với bên ngoài.

  >>> Xem thêm
 • Ý nghĩa của hạnh phúc
  Ý nghĩa của hạnh phúc

  Hạnh phúc theo định nghĩa thông thường nhất chính là cái gì có tác động tốt đối với trái tim của chúng ta. Ai cũng muốn mình được hạnh phúc. Một cách nôm na nhất, hạnh phúc là những gì mình được toại nguyện cũng như thái độ tầm cầu sở hữu của bản thân ra sao: Chúng ta muốn mọi thứ luôn như ý mình.

  >>> Xem thêm
 • Từ bi quán
  Từ bi quán

  Mỗi sáng, sau khi thức dậy, vệ sinh sạch sẽ, ngồi lại trong tư thế thoải mái, bạn hãy niệm rằng:

  >>> Xem thêm
 • Phải làm thế nào để nuôi dưỡng niềm tin
  Phải làm thế nào để nuôi dưỡng niềm tin

  Niềm tin rất quan trọng. Kinh Hoa nghiêm dạy rằng niềm tin sanh ra tất cả công đức. Người không có niềm tin, công đức không sanh được. Nhưng niềm tin của chúng ta lúc tăng lúc giảm. Phải làm thế nào để củng cố niềm tin của chúng ta, làm cho niềm tin tăng thêm.

  >>> Xem thêm
 • Bí quyết làm đẹp của hoàng hậu Mallika (Mạt-lợi)
  Bí quyết làm đẹp của hoàng hậu Mallika (Mạt-lợi)

  Một thời Đức Phật đang trú tại Tinh xá Jetavana (Kỳ Viên) ở Savatthi (Xá-vệ), hoàng hậu Mallika (Mạt-lợi) đến đảnh lễ đức Phật, chào Ngài rồi hỏi câu hỏi sau:

  >>> Xem thêm