Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Lắng nghe và học hỏi từ thiên nhiên để được giác ngộ
  Lắng nghe và học hỏi từ thiên nhiên để được giác ngộ

  Khi một loại cây ăn quả ra hoa, một làn gió lay động sẽ làm hoa rụng xuống đất. Số hoa còn lại trên cây sẽ phát triển thành quả non. Một làn gió lại thổi qua và một số quả non lại rụng! Số còn lại trên cây tiếp tục chín dần và rơi rụng dần cho đến khi quả chín muồi; chúng sẽ chờ để được hái xuống hoặc rụng xuống.

  >>> Xem thêm
 • Bốn hạng người
  Bốn hạng người

  Phật dạy có bốn hạng người có mặt trên thế gian này:

  >>> Xem thêm
 • Ai trói? Ai giam?
  Ai trói? Ai giam?

  Chính mình tự giam giữ mình, chính mình tự trói buộc mình. Đó, chính mình giam mình lại đó.

  >>> Xem thêm
 • Xuất gia là xuất cái gì, vì sao?
  Xuất gia là xuất cái gì, vì sao?

  Đức Phật tuy là một vị Thái Tử nước Ấn Độ nhưng đối với phú quí thế gian Ngài lại sinh lòng nhàm chán rất sâu đậm, nên Ngài muốn bỏ ngôi vua để xuất gia tu Đạo. Ngài cũng muốn là cho tất cả chúng sinh biết rằng tất cả mọi pháp của thế gian đều là vọng tưởng.

  >>> Xem thêm
 • 4 cách để giảm bớt thiệt hại do thói quen ngồi lâu
  4 cách để giảm bớt thiệt hại do thói quen ngồi lâu

  Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy thói quen ngồi nhiều liên quan tới bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2, ung thư, béo phì và thậm chí sớm tử vong. Nhưng việc ngồi nhiều khó mà tránh được trong cuộc sống hiện đại, vậy bạn phải làm gì đây?

  >>> Xem thêm
 • Sự vật không trường tồn
  Sự vật không trường tồn

  Đức Phật dạy chúng ta nhìn bất cứ điều gì xuất hiện trước mắt cũng phải nhận biết rằng: sự vật không trường tồn.

  >>> Xem thêm
 • Trung đạo là hạnh tu thù thắng nhất
  Trung đạo là hạnh tu thù thắng nhất

  Người quá tinh tấn giống như trạo cử, quá giải đãi sẽ đọa vào tà kiến. Nếu ở giữa hai điều này thì đây là thượng hạnh.

  >>> Xem thêm
 • Một cành mai
 • Nhập không môn
  Nhập không môn

  Pháp Không là cánh cửa không, mà đa số chúng ta không hiểu nghĩa Không trong đạo Phật. Phần lớn chúng ta hiểu Không là không có gì, đó là sai lầm lớn của người tu. Có người nói rằng Không là cửa Thiền, tức tâm của người tu. Thông thường, cửa mở ra ngoài, nhưng Phật nói rằng người tu thì cửa mở vào bên trong. Như vậy, chữ Không có nghĩa là đối lại với bên ngoài.

  >>> Xem thêm
 • Tùy duyên tức là vô trụ
  Tùy duyên tức là vô trụ

  Sống được vô trụ thì mới tùy duyên, chớ có trụ là hết tùy duyên, bởi vì có trụ là có chết.

  >>> Xem thêm
 • Kiểm soát sân giận
  Kiểm soát sân giận

  Nếu cảm thấy sân giận về kết quả bầu cử hay trước những hoàn cảnh bên ngoài nào khác, đừng để cho nó kéo dài mãi.

  >>> Xem thêm
 • Hãy nhìn mọi thứ đều trống không
  Hãy nhìn mọi thứ đều trống không

  Các vị đệ tử của Đức Phật đã thức tỉnh nhờ chân lý về vô thường. Từ sự thức tỉnh đó, họ trở nên nhàm chán, buông xả đối với sự vật, hay nibbida. Sự nhàm chán này không phải là do có mâu thuẫn, bất mãn. Nếu có sự bất mãn, thì đó thực sự không phải là nhàm chán, không thể đưa đến con đường đạo. Nibbida không phải giống như sự chán đời theo thế gian thường tình.

  >>> Xem thêm