Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Mù lòa và cái bất sinh
  Mù lòa và cái bất sinh

  Một người đàn bà mù nói với Sư: "Con nghe nói người nào thân thể bất túc không thành Phật được. Thầy cũng thấy con bị mù, cả đến hình tượng Phật con cũng chưa được lễ bái. Con nghĩ mình sinh làm người không ích lợi gì cả, có lẽ khi chết con sẽ rơi vào cõi xấu. Có cách gì cho người mù cũng tu thành Phật được, xin ngài chỉ giáo cho con."

  >>> Xem thêm
 • Niết Bàn là buông xả, cho đi và tự do
  Niết Bàn là buông xả, cho đi và tự do

  Ta sẽ trở nên giống như Đức Phật, chỉ với một điều kiện duy nhất: dẹp bỏ tính ích kỷ.

  >>> Xem thêm
 • Học buông xả
  Học buông xả

  Buông xả là một sự thực tập quan trọng trong cuộc sống hằng ngày, cũng như trên con đường giải thoát của chúng ta. Cuộc sống hằng ngày tạo cho chúng ta nhiều cơ hội để buông xả các kế hoạch, các sự mong muốn, các sở thích, và các ý kiến.

  >>> Xem thêm
 • Già mới tu, chứ còn trẻ mà tu cái gì?
  Già mới tu, chứ còn trẻ mà tu cái gì?

  Những người thốt ra câu nói này đã hiểu lầm chữ “Tu”.

  >>> Xem thêm
 • Quán vô thường
  Quán vô thường

  Quán tưởng vô thường là một trong những nội dung tu tập quan trọng của giáo pháp Thế Tôn.

  >>> Xem thêm
 • Thực hành để thoát khổ
  Thực hành để thoát khổ

  Chúng ta thực hành để thoát khổ, nhưng thoát khổ không có nghĩa là phải có mọi thứ theo ý mình muốn, buộc mọi người phải hành xử như mình muốn, nói những điều vừa lòng mình.

  >>> Xem thêm
 • Tâm chân thật
  Tâm chân thật

  Lâu nay chúng ta cứ nhận cái nghĩ thiện nghĩ ác là tâm mình, nhưng nó không phải là tâm thật. Chỉ khi nào buông hết thiện ác, các thứ nghĩ tưởng hai bên lặng xuống, mà vẫn thường biết đó mới thật là tâm mình. Bản lai diện mục là bộ mặt thật muôn đời của chúng ta, mình có từ thuở nào nhưng bị các thứ nghĩ thiện, nghĩ ác phủ che nên nó không hiện ra. Chừng nào dứt hết niệm đối đãi thì tâm chân thật hiện tiền.

  >>> Xem thêm
 • Diệt trừ phiền não ở tâm mình
  Diệt trừ phiền não ở tâm mình

  Mỗi ngày, ta nhận diện những phiền não nơi tâm ta và làm cho chúng càng lúc càng lắng yên là mỗi ngày tâm ta đều mới. Ta hãy đem cái mới ấy để nhận diện và yêu mến cuộc đời.

  >>> Xem thêm
 • Tâm lăng xăng
  Tâm lăng xăng

  Những thứ suy tư nghĩ tưởng trong nội tâm, mỗi con người chúng ta đều thừa nhận là tâm của mình, hoặc nhận là mình.

  >>> Xem thêm
 • Để mặc kệ
  Để mặc kệ

  Lý do người ta thường lầm lẫn tư tưởng (thoughts) với vọng tưởng (delusions) là vì họ tưởng tượng tư tưởng hiện hữu ở dưới đáy rồi từ đó trồi lên, nhưng tự nguyên ủy không có chất liệu nào dưới "đáy" từ đó tư tưởng khởi lên cả.

  >>> Xem thêm
 • Học Phật, mấy người có thể buông xả?
  Học Phật, mấy người có thể buông xả?

  Nhiều người học Phật, nhiều người nghe Kinh, được mấy người có thể buông xả? Ai buông xả được là vì họ nghe và hiểu rõ ràng, trong sinh hoạt hằng ngày họ có thể cùng Phật Pháp tương ưng, tức là họ năng giải năng hành, thật sự thọ dụng được Phật Pháp.

  >>> Xem thêm
 • Mất mác và con đường tâm linh
  Mất mác và con đường tâm linh

  Chân lý thứ nhất trong Tứ Diệu Đế: cuộc sống là đau khổ. Tôi nghĩ rằng chúng ta trở thành Phật Tử vì chúng ta đau khổ. Không phải Phật giáo có thể được đơn giản hóa để thành một chương trình tự học đơn giản mà chỉ là trong hoàn cảnh khó khăn, con người ta cảm thấy Phật giáo rất cuốn hút. Và đương nhiên, tất cả chúng ta đều có những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống.

  >>> Xem thêm