Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Chánh niệm không phải ý niệm
  Chánh niệm không phải ý niệm

  Chánh niệm không phải ý niệm, ý tưởng, khái niệm như một số người định nghĩa. Chánh niệm là một trong tám con đường, một trong tám cách sống của một bậc thánh.

  >>> Xem thêm
 • Nhìn sự vật như chúng thật sự là
  Nhìn sự vật như chúng thật sự là

  Đức Phật dạy chúng ta nhìn bất cứ điều gì xuất hiện trước mắt cũng phải nhận biết rằng: sự vật không trường tồn. Đã sinh, chúng sẽ diệt. Diệt rồi, chúng sẽ sinh trở lại. Sinh trở lại rồi, chúng sẽ mất đi. Nhưng một người vô minh, không được hướng dẫn, không muốn nhìn sự vật như thế.

  >>> Xem thêm
 • Ngừng ghen tị để cuộc sống bạn tốt hơn
  Ngừng ghen tị để cuộc sống bạn tốt hơn

  Ghen tị - thứ làm con người ta trở nên xấu xí đi trong mắt chính chúng ta.

  >>> Xem thêm
 • Học Theo Hạnh Phật
  Học Theo Hạnh Phật

  Một người, nếu muốn học theo hạnh Phật, trước hết hãy nên quay lại chính mình để thấy rõ thân tâm; nỗ lực chuyển hóa nhằm có được an lạc, hạnh phúc trước khi hướng ra bên ngoài để phụng sự và hoằng pháp. Vậy chúng ta cần chuyển hóa những gì? Đó là chuyển hóa phiền não thành Bồ Đề, giảm tham sân si.

  >>> Xem thêm
 • Trọn tình
  Trọn tình

  Sư Ông đi thăm tất cả những nơi quen thuộc, thân yêu nhất, hồ bán nguyệt, lăng mộ, Diệu Trạm, cây bùi, tháp Sơ tổ...

  >>> Xem thêm
 • Tu hành là tìm lại bản lai diện mục
  Tu hành là tìm lại bản lai diện mục

  Pháp môn mà ta tu học là pháp Vô Thượng, là Pháp chẳng có hình tướng gì, bởi vì nó là Pháp ở trong tâm.

  >>> Xem thêm
 • Mắt đời giữa cuộc bể dâu
 • Câu đối xuân Phật giáo
  Câu đối xuân Phật giáo

  Câu đối xuân Phật giáo dành cho các chùa tự viện, tịnh xá tịnh thất, niệm Phật đường, tại tư gia quý vị có thể sử dụng các câu đối này. Chủ đề xuân trong Phật giáo: Mừng xuân Di Lặc, Mừng xuân an lạc, tân xuân hạnh phúc, Mừng xuân ánh đạo...

  >>> Xem thêm
 • Tam giới trong kinh Phật là gì?
  Tam giới trong kinh Phật là gì?

  Tam giới nói về những cảnh giới trong vòng sinh tử luân hồi. Các kinh luận thường dạy tất cả mọi loài chúng sinh đều có khả năng giác ngộ nhưng vì bị các kiến chấp sai lạc làm cho mờ tối nhận thức, khiến họ không tự phát hiện, thắp sáng được khả năng ấy nên cứ phải quanh quẩn mãi trong tam giới.

  >>> Xem thêm
 • Trừ bỏ thói quen thế gian
  Trừ bỏ thói quen thế gian

  “Này Đại ca-diếp! Bồ-tát cần có ba việc: Lìa những sự buông lung chơi bời, theo thế gian cho tặng lẫn nhau, cùng lựa chọn ngày giờ tháng tốt, thành khẩn tránh nhận lãnh nhiều, phải nên tinh tấn siêng học Chánh pháp”.

  >>> Xem thêm
 • Đức hạnh của sự điềm đạm
  Đức hạnh của sự điềm đạm

  Điềm đạm chính là đức hạnh của người có tấm lòng thiện lương và cũng là chìa khóa của chân hạnh phúc. Người điềm đạm là người làm chủ được mọi cảm xúc, tâm lý tiêu cực cũng như tích cực.

  >>> Xem thêm
 • Muốn điều trị bệnh thì việc đầu tiên là điều trị tâm
  Muốn điều trị bệnh thì việc đầu tiên là điều trị tâm

  Việc điều trị tâm là thiết yếu, vì nếu không thì các vấn đề bất ổn của chúng ta, vốn không có điểm khởi đầu, sẽ không bao giờ chấm dứt.

  >>> Xem thêm
Audio