Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Quyết tâm tiến đạo
  Quyết tâm tiến đạo

  Tất cả chúng ta là người đã quyết chí xuất gia, đi trên đường giác ngộ của Phật, Tổ thì phải có chí khí lớn của người xuất gia, tâm quyết tiến để vươn lên đến chỗ giác ngộ thật sự, chớ không phải giác ngộ trên chữ nghĩa, hoặc chỉ giải thoát trên hình tướng.

  >>> Xem thêm
 • Liên minh ma quỷ
  Liên minh ma quỷ

  Thuở xưa, có một Tỷ-kheo bị tẩn xuất, ảo não buồn rầu, vừa đi vừa than khóc. Dọc đường, Tỷ-kheo ấy gặp một con quỷ vốn phạm pháp cũng bị Tỳ Sa Môn Thiên vương tẩn xuất.

  >>> Xem thêm
 • Một ngọn núi ba con đường
  Một ngọn núi ba con đường

  Thuở xưa có một ngọn núi, trên đó có thờ đức Phật trong một ngôi chùa rất linh thiêng, mầu nhiệm. Ai lên tới đó, vào chùa lễ Phật thì xin gì được nấy. Nhưng đường lên núi rất khó đi, lại có đến ba con đường A, B, C. Người mạnh chân đi con đường A, ai yếu hơn một chút đi con đường B, ai yếu quá thì theo đường C.

  >>> Xem thêm
 • Người chăn bò Nanda
  Người chăn bò Nanda

  Khi còn tại gia tôn giả Nanda là một thanh niên chăn bò mướn. Ngày ngày, Nanda dẫn bò đến ăn cỏ bên bờ sông Hằng thuộc địa phận xứ Kosambi. Lúc ấy gặp dịp đức Thế tôn trú tại đấy, cùng với chúng tỳ kheo 1250 vị.

  >>> Xem thêm
 • Chỉ tâm chẳng sanh diệt là tuyệt đối
  Chỉ tâm chẳng sanh diệt là tuyệt đối

  Trong cuộc đời tương đối vẫn có cái tuyệt đối mà ít ai biết đến.

  >>> Xem thêm
 • Thắng mình là trên hết
  Thắng mình là trên hết

  Trong kinh Pháp Cú, câu 103 Đức Phật có dạy:

  >>> Xem thêm
 • Đức Phật dạy quan sát
  Đức Phật dạy quan sát

  Đức Phật dạy chúng ta quan sát sinh và diệt của thân và tâm.

  >>> Xem thêm
 • Không lầm nhân quả
  Không lầm nhân quả

  Muốn vui phải tránh tạo nhân ác, muốn hạnh phúc phải tạo nhân lành nhân tốt, đó là nhân quả rõ ràng.

  >>> Xem thêm
 • Nước sơn
  Nước sơn

  Phải quán sát thân trong thân, những gì xảy ra trong thân hãy nhìn kỷ nó. Nếu chỉ nhìn bên ngoài sẽ không thấy rõ.

  >>> Xem thêm
 • Lão hồ ly
  Lão hồ ly

  Xưa kia, có một lão Hồ ly biến thành người đến hỏi Tổ Đại Sư Bá Trượng rằng:

  >>> Xem thêm
 • Sự chuyển hóa của BĀHIYA DĀRUCĪRIYA
  Sự chuyển hóa của BĀHIYA DĀRUCĪRIYA

  Câu này Thế Tôn đã dạy khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến Trưởng lão Bāhiya Dārucīriya.

  >>> Xem thêm
 • Cư sĩ Bàng Long Uẩn
  Cư sĩ Bàng Long Uẩn

  Ông Bàng Uẩn (tên Trung Hoa là P'ang Yun, theo cuốn A Man of Zen, của R.F. Sasaki, Y. Iriya và D.R. Fraser) người huyện Hành Dương, Trung Hoa, tự là Ðạo Huyền (Tao-hsuan) sinh khoảng năm 740 và chết năm 808. Ông sống tại Hành Dương với vợ và hai con: một trai tên Kenh-huo, một gái tên Linh Chiếu (Ling-Chao).

  >>> Xem thêm