Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

  • Ông Cấp Cô Độc trả lời về các câu hỏi về các ý kiến của ngoại đạo
    Ông Cấp Cô Độc trả lời về các câu hỏi về các ý kiến của ngoại đạo

    Trong Kinh Kiến số 93, A. V, 185, Kinh Bộ Tăng Chi III, trang 471, ông Cấp Cô Độc đã trả lời một cách thông minh, thiết thực, rõ ràng, những câu hỏi của các nhà du sĩ ngoại đạo về các Kiến của Sa môn Gotama, của các Tỳ kheo và của chính mình.

    >>> Xem thêm
  • Buông xuống rất khó
    Buông xuống rất khó

    Tại sao chúng ta không thể buông xuống? Nguyên nhân là vì không nhìn thấu. Nhìn thấu là như thế nào? Chúng ta không thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật của nhân sinh, chân tướng là gì?

    >>> Xem thêm
  • Khắc phục khó khăn
    Khắc phục khó khăn

    Khi gặp điều khó khăn rủi ro, chúng ta thường hay than trách đổ lỗi do tại người khác. Thay vì nóng giận phản ứng tức thời, chúng ta nên bình tĩnh tìm hiểu vấn đề một cách thận trọng.

    >>> Xem thêm
  • Mở rộng cõi lòng
    Mở rộng cõi lòng

    Tất cả hiện tượng trong vũ trụ đều có những mối tương quan mật thiết với nhau. Sở dĩ có sự riêng biệt là do sự mê chấp của từng cá thể, gọi theo danh từ Phật Học là "Chấp Ngã".

    >>> Xem thêm
  • Ngài Long Thọ và tên ăn trộm
    Ngài Long Thọ và tên ăn trộm

    Có một câu truyện về Tổ Long Thọ (Nagarjuna). Một anh ăn trộm tìm đến gặp ngài Long Thọ nói, "Thưa Thầy, con là một tên trộm, nhưng con rất muốn được làm đệ tử của Thầy, con thật lòng và nhất định dầu cho Thầy có đuổi con cũng không đi. Xin Thầy hãy nhận con làm đệ tử, nhưng cũng xin Thầy đừng bắt con phải bỏ nghề ăn trộm này, vì con đã cố gắng từ bỏ nhiều lần nhưng không thể nào được!"

    >>> Xem thêm
  • Con chó
    Con chó

    Một lần nọ Đức Phật và các học trò thấy một con chó chóc, đó là một loại chó sống trong rừng.

    >>> Xem thêm
  • Quán chiếu hạnh phúc
    Quán chiếu hạnh phúc

    Chúng ta thường đi tìm một cái gì bên ngoài để mang lại cho mình hạnh phúc như vật chất, nhà cửa, xe hơi, máy móc, tiện nghi, … hoặc tình cảm gia đình, thân quyến, bạn bè, người yêu, … hoặc danh vọng, địa vị, lý tưởng. Ta khát khao tìm kiếm vì tưởng mình nghèo nàn, thiếu thốn, tâm luôn phóng ra ngoài chạy theo trần cảnh.

    >>> Xem thêm
  • 3 loại người không nên qua lại
  • Đề phòng sự xao lãng
    Đề phòng sự xao lãng

    Sự xao lãng ngụy trang dưới nhiều hình thức.

    >>> Xem thêm
  • Thiền tông là cội gốc của đạo Phật
    Thiền tông là cội gốc của đạo Phật

    Chúng tôi là những người tu thiền ở Việt Nam, nhưng thời chúng tôi không được sự kế thừa của các vị Tổ trong Ngũ gia tông phái ở Trung Quốc. Song tôi quyết tâm tu thiền nên dồn hết sức mình vào việc nghiên cứu tu Thiền. Điều đáng tiếc là Thiền tông Việt Nam đã vắng bóng gần một thế kỷ, nên chúng tôi phải tự tra cứu, học hỏi trong kinh sách và lịch sử để tìm ra một lối tu.

    >>> Xem thêm
  • Bản chất của khổ đau
    Bản chất của khổ đau

    Kinh Hoa Nghiêm gọi là chúng hoa, nghĩa là tất cả mọi người, ai cũng tốt được, cũng an lạc được, cũng có hương đặc thù; nhưng chúng ta không biết sử dụng cho tỏa hương, vì tham vọng và vô minh mà làm khổ đau cho mình và người.

    >>> Xem thêm
  • Sắc đẹp
    Sắc đẹp

    Nước Câu Lưu có một người Bà la môn tên là Ma Ha Mật, nhà rất giàu và có trí huệ hơn người. Ông ta làm quan đến chức Quốc sư, nhưng bị lòng xan tham chẳng tin Phật pháp

    >>> Xem thêm