Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Điều phục ý căn
  Điều phục ý căn

  Thân chúng ta có đầy đủ sáu căn, nhưng lúc nào chúng cũng phóng ra ngoài. Mắt đuổi theo sắc, tai đuổi theo âm thanh, mũi đuổi theo mùi hương v.v… Sáu căn đuổi theo sáu trần là đi đường mê. Bây giờ muốn trở về bờ giác thì phải quay đầu lại. Tôi sẽ dẫn kinh để nói lên lẽ thật này.

  >>> Xem thêm
 • Cái gì là báu vật ở đời?
  Cái gì là báu vật ở đời?

  Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tại Ðại Lâm, chỗ giảng đường có nóc nhọn. Lúc bấy giờ, khoảng 500 người Licchavì đang ngồi tụ họp tại đền Sàrandada, và câu chuyện về sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời được khởi lên.

  >>> Xem thêm
 • Rèn luyện hạnh phúc vị tha
  Rèn luyện hạnh phúc vị tha

  Nghiên cứu cộng tác giữa những nhà thần kinh học và những thiền giả Phật giáo bắt đầu một cách nghiêm túc vào 50 năm trước. Những nghiên cứu này đã đưa đến nhiều xuất bản phẩm mà chúng đã thiết lập độ tin cậy của việc nghiên cứu về thiền và về việc đạt được sự cân bằng cảm xúc, một lĩnh vực mà nó chưa được nghiên cứu nghiêm túc cho đến thời điểm đó. Theo lời của nhà thần kinh học người Mỹ Richard Davidson, “Nghiên cứu về thiền chứng minh rằng bộ não có thể được rèn luyện và sửa đổi về phương diện vật lý theo những cách thức mà ít người có thể nghĩ”. (Kaufman, 2005).

  >>> Xem thêm
 • Những mảnh giấy cuộc đời
 • Hai mặt
 • Thiền sư Hoài Nhượng khai thị cho Ngài Đạo Nhất
  Thiền sư Hoài Nhượng khai thị cho Ngài Đạo Nhất

  Đời Đường niên hiệu Tiên Thiên năm thứ hai (713 T.L.), Thiền sư Hoài Nhượng đến Hoành Nhạc (dãy núi liên tục) ở chùa Bát-nhã.

  >>> Xem thêm
 • Đại Sư Nagarjuna và kẻ trộm
  Đại Sư Nagarjuna và kẻ trộm

  Một hôm, một tên trộm đến gặp Đại Sư Nagarjuna và hỏi: "Liệu có khả năng nào cho sự trưởng thành của tôi không? Nhưng có một điều tôi là kẻ cắp và tôi không thể bỏ nghề nầy cho nên Thầy đừng lấy đó làm điều kiện. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Thầy nói trừ việc nầy là tôi vẫn còn là kẻ cắp."

  >>> Xem thêm
 • Người thân thường khiến ta đau khổ nhất
  Người thân thường khiến ta đau khổ nhất

  Hầu hết mọi đau khổ xuất phát từ các mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt trong các mối quan hệ với người thân lại khiến ta đau khổ nhất. Để tránh nỗi đau khổ này, theo Thiền sư Saydaw U Jotika, chúng ta nên tránh lối suy nghĩ mình đúng để lắng nghe được người khác, để thấy rằng trong sâu thẳm tình thương họ dành cho mình...

  >>> Xem thêm
 • Tâm tham lam như giếng sâu không đáy
  Tâm tham lam như giếng sâu không đáy

  Lòng tham con người như giếng sâu không đáy không bao giờ biết chán, biết đủ, biết dừng. Người có quyền cao chức trọng thì lợi dụng chèn ép, bóc lột kẻ dưới. Người không được thì tìm cách trộm cướp, lường gạt của người khác. Kẻ bần cùng thì oán trời trách đất, oán ghét xã hội, bạn bè, người thân.

  >>> Xem thêm
 • Bài học rửa chân
  Bài học rửa chân

  Hôm ấy, đức Thế Tôn đến chỗ ở của La-hầu-la, với dáng hết sức oai nghiêm. La-hầu-la không ngờ vội chỉnh y ra nghinh đón Phật. Đợi cho Thế Tôn an tọa, cậu đem nước đến cho Phật rửa chân. Đức Phật không nói một lời, rửa chân xong, bèn chỉ nước dơ trong chậu bảo La-hầu-la:

  >>> Xem thêm
 • Công bằng xã hội
  Công bằng xã hội

  Một giáo sư kinh tế ở một trường đại học cho biết, ông chưa từng đánh trượt sinh viên nào, nhưng đã từng đánh trượt cả một lớp. Lớp đó kiên quyết cho rằng một xã hội có hình thái tổ chức hoàn hảo là không ai giàu và cũng không ai nghèo và đó là một cách cân bằng tuyệt vời.

  >>> Xem thêm
 • Sự Vị Kỷ Thông Tuệ
  Sự Vị Kỷ Thông Tuệ

  Đặt người khác lên hàng ưu tiên, tự ta tiếp theo. Việc làm này thậm chí là từ một quan điểm vị kỷ.

  >>> Xem thêm
Audio