Tìm kiếm

Giữ của

Thuở xưa có một người có việc cần đến phương xa, khi sắp đi, kêu người nô bộc dặn "Con ở nhà phải

Ngồi quá lâu, thủ phạm khiến bạn chóng mặt

Ở những người làm việc văn phòng hay những công việc yêu cầu ngồi lâu, chóng mặt là một triệu chứng

Bình thản chính là tìm sự cân bằng thực sự

Có một con cá nhỏ hỏi một con cá lớn rằng: “Tôi thường nghe người ta nói những câu chuyện về biển,

Tp. HCM: Lễ tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự

Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời

Phước đức lớn nhất

Hỏi: Chúng con không nghe Thầy nhắc đến tầm quan trọng của sự tích lũy phước đức trong đời hiện tại

Sống gửi thác về – Lời dạy của Đại sư Ajahn Chah

Đại sư Ajahn Chah có lối giảng dạy thật giản dị, chân thực đã nói chuyện với một nữ đệ tử già yếu

Lão bà kén rễ

Có một gia đình nọ họ Phương, người đàn ông chủ gia đình tên là Phương Xương, khi còn sống ông nhờ
Thông báo
Giữ của Giữ của
Thuở xưa có một người có việc cần đến phương xa, khi sắp đi, kêu người ...
Xem thêm...>>