Tìm kiếm

Những người trong đời bạn gặp

03/02/2019 20:36
Những người yêu quý bạn mang đến cho bạn sự ấm áp và dũng khí.

Những người bạn yêu quý giúp bạn học cách yêu thương và giữ gìn.

Những người bạn không thích dạy bạn biết khoan dung và tôn trọng.

Những người không thích bạn giúp bạn tự tỉnh và trưởng thành.

Không một ai vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn.

Mỗi một người xuất hiện đều có nguyên nhân, và đều đáng để bạn cảm kích.

 

St

Các tin tức khác