Tìm kiếm

Phiền não hại tâm hồn

01/02/2019 20:20
Có những việc thường ngày chúng ta cảm thấy bình thường trong sự giao tiếp hay sống chung đụng với mọi người xung quanh, có việc không như ý, bạn trở nên căng thẳng và sinh phiền não.

Cỏ dại hại ruộng đồng 

Say sưa hại thân tâm, 

Sân si hại trí tuệ 

Phiền não hại tâm hồn.

 

St

Các tin tức khác