Tìm kiếm

Nghe làm sao cho hết những lời dối trá, nhìn làm sao thấu suốt lòng người

30/12/2018 21:02
Thật tế cho bạn biết: Nếu bạn không có tài lực thì người thân nhất của bạn cũng xem thường bạn.

Cuộc sống cho bạn biết

Có gì cũng được nhưng đừng có bất kì bệnh gì.

Tình cảm cho bạn biết

Đừng nên nghĩ rằng

Bạn nghĩ về họ, thì họ cũng như bạn sẽ nghĩ về mình

Đừng cho rằng mình không thể xa rời họ, thì họ cũng không thể xa rời mình.

Cá không có nước cá sẽ chết

Nhưng nước không có cá thì nước lại trong

Vì thế cuộc đời nghe đâu hết lời nói dối.

Xem sao thấu lòng người

Làm sao trải qua hết đắng cay chua ngọt của cuộc đời

Khi bạn thành công, thì dù như thế nào người khác cũng cho là được

Còn khi bạn thất bại, thì cái gì cũng không được

Nên lúc thất bại cũng cố gắng cho bằng được.

Đây là hiện thực cuộc sống.

 

Vạn Lợi Quán Như dịch

Các tin tức khác