Tìm kiếm

Con người, sống chỉ là vì tình cảm

30/12/2018 20:56
1. Con người trên đời này, sống để làm gì? Vì tiền? Vì địa vị? Vì sắc đẹp? Vì ăn ngon? Vì nhà cửa? Hay là vì xe cộ? Hoàn toàn không phải, đúng là không phải mà!

2. Thật ra, con người sống vì chữ “tình cảm”, tình cảm người thân! Tình cảm bạn hữu! Tình cảm yêu đương! Những loại ấy đều thuộc về tình cảm, tình cảm là điều quan trọng nhất của cuộc đời người. 3 Tình cảm là gì?

3. Tình cảm mà một loại cảm giác, là sự cảm nhận của tâm lý nảy sinh khi chúng ta đối với người khác, đối với sự vật, đối với xã hội, đối với nhân loại.

4. Cuộc đời như giấc mộng, tháng năm vô tình, nghèo cũng tốt, giàu cũng tốt, được cũng tốt, mất cũng tốt, tất cả đều như sương khói trước mắt, chỉ cần cảm nhận tốt thì tình cảm tốt, tình cảm tốt thì tất cả đều tốt.

5. Hạnh phúc cũng là một loại tình cảm, là một loại tâm thái tự nhiên tích cực hướng thượng.

Ở trong cuộc sống bình dị mà tìm được niềm vui hạnh phúc. Ở trong sự đau khổ của cuộc đời mà tìm được niềm vui hạnh phúc. Ở trong khó khăn của cuộc đời mà tìm được niềm vui hạnh phúc.

6. Chẳng biết con đường tương lai còn bao nhiêu gian khó, cho đến tận cùng cuộc sống còn bao nhiêu điều lực bất tòng tâm, Bạn chỉ cần niềm hạnh phúc ở mãi trong lòng, thì đâu có gì để hối hận, đâu có gì để lệ rơi.

7. Được cũng thản nhiên, mất cũng điềm nhiên, chỉ cần chúng ta luôn giữ một cái tâm hạnh phúc thanh thản, thì tuổi xuân mãi tồn tại, như thế thì thân tâm khỏe mạnh, mà có sức khỏe thì có tất cả.

 

 

Quán Như Vạn Lợi

 

Các tin tức khác