Tìm kiếm

Một công dân tốt, thời cũng là một người bạn tốt

21/12/2018 20:41
Một công dân tốt, thời cũng là một người bạn tốt.
Một công dân tốt, thời cũng là một người bạn tốt.
Một người bạn tốt, cũng là một người con tốt, một người con tốt dĩ nhiên là một người có tâm hồn ngay chính, đẹp đẽ.
Ngược lại, một người có tâm hồn chếch mác dở dang, thì không thể là người bạn tốt, không thể là người công dân tốt.

Trung Dung viết:

«Khi cấp dưới không tròn nhiệm vụ,

Thì cấp trên chẳng đủ tin lòng,

Dưới trên đã chẳng tin lòng,

Làm sao dân nước dám mong trị bình.

Muốn biết rõ trên tin hay ngán,

Hãy xét xem bè bạn nghĩ sao,

Bạn bè đã chẳng tin nào,

Người trên khi ấy làm sao tin mình?

Muốn thấu đáo ý tình bè bạn,

Thử xét ta hiếu thuận ra sao,

Mẹ cha còn đối tầm phào,

Bạn bè khi ấy nhẽ nào tin ta?

Muốn thấu đáo tình nhà tỏ rõ,

Hãy xét xem ta dở hay hay,

Tâm hồn chếch mác, chẳng ngay,

Làm sao thảo thuận cho đầy phận con?

Muốn thấu đáo tâm hồn tốt xấu

Hãy xét xem hiểu thấu mấy tầm,

Điều lành chưa biết biện phân,

Làm sao có thể thành thân, thành người?»

 

Trích Trung Dung, chương XX

Các tin tức khác