Tìm kiếm

Có lòng từ bi, đó là đẹp!

15/12/2018 18:10
Những người dường như có lòng yêu thương, thường thường từ trong đến ngoài tỏa ra một loại ánh quang hơn người, khiến cho người ta càng nhìn càng thuận mắt, càng lúc càng thích tiếp xúc với người đó.

Còn những người quá tự tư, giảo hoạt, so đo là rất không dễ nhìn, thậm chí dung mạo dẫu cho may mắn đẹp đẽ đi nữa, trên gương mặt dần dần cũng sẽ hiển hiện ra một số chỗ khiến người ta không thích, ví như gương mặt không hòa khí, cứ cho là “cái nhìn đầu tiên thuận mắt”, tiếp xúc nhiều hơn một chút thì sẽ thấy không còn hấp dẫn gì nữa.

Xin bạn tin rằng tướng mạo là có thể từ từ mà cải biến, nhất là những tướng mạo tốt đẹp là sẽ từ trong ra ngoài tỏa ra một loại sức hấp dẫn, khiến cho người nhìn vào sẽ sinh lòng ái mộ.

 

St

Các tin tức khác