Tìm kiếm

Giữa người với người chính là một loại duyên phận

09/11/2018 20:38

Giữa lòng với lòng chính là một loại giao lưu.

Giữa yêu thương và yêu thương chính là một loại tình cảm.

Giữa tình cảm và tình cảm chính là một con tim chân thành.

Giữa lỗi lầm và lỗi lầm chính là một sự tha thứ.

 

St

Các tin tức khác