Tìm kiếm

Hạnh phúc là khi được sẻ chia

08/11/2018 20:30

Nguồn yêu thương nằm sâu trong mỗi chúng ta và chúng ta có thể giúp người khác nhận ra rất nhiều niềm hạnh phúc.

Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ có thể xoa dịu đau khổ của người khác và đem lại niềm vui cho họ.

Đó mới đích thực là hạnh phúc. 

 

HT. Thích Nhất Hạnh

Các tin tức khác