Tìm kiếm

Lười nhác cũng là từ bỏ vận may của chính mình

04/11/2018 20:42
Người có mục tiêu thì chính là đang tiến về phía trước.

Người không mục tiêu thì chẳng qua đang trôi vô định giữa cõi đời.

Người có mục tiêu, sống biết cảm ơn, người không mục tiêu thì sống đời oán thán, đa phần cho rằng mọi người đều đang nợ họ.

Hãy nhớ, thái độ của bản thân quyết định tất cả.

Muốn thay đổi tất cả thì hãy thay đổi chính mình.

Người càng nỗ lực thì càng may mắn, người càng thiện lương thì càng có vận may.

Vậy nên lười nhác cũng là từ bỏ vận may của chính mình.

 

St

Các tin tức khác