Tìm kiếm

Những câu danh ngôn bất hủ

29/09/2018 20:50
Người biết nghĩa tất không tham.

1. Người biết đạo lý tất không khoe.

2. Người biết nghĩa tất không tham. 
3. Người biết khiêm tốn, sẽ được mọi người tôn trọng. 
4. Người biết đức tất không thích tiếng tăm lừng lẫy. 

5. Người biết tự trọng thì không bao giờ dám làm tội lỗi.
6. Người quân tử không phải không lầm lỗi. 

7. Con đường ngắn nhất để vượt qua mọi khó khăn là đi xuyên qua nó.
8. Những khi đã biết lầm lỗi thì biết ăn năn cải hối.
9. Sống trong tinh thần đạo đức tức là sống bất diệt vượt khỏi mọi tai biến bất cứ trong thời cuộc nào. 
10. Tiền bạc vật chất, mất đi kiếm lại được. Nhưng niềm tin tưởng đã mất đi rồi thì không làm sao kiếm lại được. 
11. Người hay lợi dụng và sống trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác, đó là hạng người tàn nhẫn thì không thể nào hưởng thụ dài lâu được. 

12. Chẳng có hạnh phúc nào so sánh bằng sự bình an của tâm hồn.
13. Có mất tự do, mới nhận thấy được tự do là cao quý. 
14. Có giải thoát, mới biết sự ràng buộc là nỗi khổ đau. 

15. Khiêm tốn với kẻ trí sẽ được người tôn, khiêm tốn với kẻ ngu sẽ bị người khinh. 
16. Nhân-Nghĩa là đạo của Thánh hiền từ ngàn xưa

 

Sưu tầm

Các tin tức khác