Tìm kiếm

Không

22/09/2018 20:03
Một thiền giả hỏi đệ tử của ông, “Con có thấy cái cây kia không?” "Dạ có, thưa thầy"

"Hãy lại đó và lấy cho thầy một hạt của nó." Người đệ tử làm đúng như điều thầy mình chỉ bảo.

"Nào hãy tách cái hạt đó ra. Con thấy được điều gì?"

"Dạ con thấy một cái nhân thầy ạ!"

"Mở cái nhân đó ra. Con thấy được gì?"

"Dạ nó chứa những hạt li ti thầy ạ!"

"Hãy mở một hạt li ti đó ra. Con thấy được gì?"

"Không thấy gì thầy ạ!"

"Rồi từ cái không ấy cái cây vững chãi này được mọc ra. Và con cũng đến từ “không” đó con!”

 

Sưu tầm

Các tin tức khác