Tìm kiếm

Trước khi làm gì

07/09/2018 20:32
Trước khi bạn nói, hãy lắng nghe Trước khi bạn viết, hãy nghĩ suy

Trước khi bạn tiêu tiền, hãy kiếm được tiền trước đã

 

Trước khi bạn đầu tư, hãy tìm hiểu

 

Trước khi bạn chỉ trích, hãy chờ đợi

 

Trước khi bạn cầu xin, hãy tha thứ

 

Trước khi bạn từ bỏ, hãy thử cố

 

Trước khi bạn về hưu, hãy dành dụm

 

Trước khi bạn chết, hãy học cách cho đi 

 

St

Các tin tức khác