Tìm kiếm

Nghĩ quá nhiều

03/05/2018 20:14
Có người hỏi bác nông dân: "Bác trồng lúa mạch rồi à?"

- Tôi chưa trồng. Tôi sợ trời không mưa.

"Vậy bác trồng bông chưa?" – Người kia hỏi tiếp.

- Chưa, tôi sợ lũ sâu sẽ ăn sạch cây bông.

"Thế bác trồng gì rồi?" – Người kia lại hỏi.

- Tôi chưa trồng gì cả, tôi phải đảm bảo an toàn.

Suy nghĩ đắn đo quá nhiều sẽ dẫn đến trạng thái bó buộc, chẳng làm nổi chuyện gì.

 

ST

Các tin tức khác