Tìm kiếm

Hóa ra sống vui vẻ thật đơn giản

19/01/2018 21:15
Có một đoàn người đãi vàng đang đi trong sa mạc

Có một đoàn người đãi vàng đang đi trong sa mạc, ai nấy bước đi nặng nhọc, chỉ có một người bước đi cách vui vẻ, người khác hỏi:

"Làm sao anh có thể vui vẻ được chứ ?"

Người ấy trả lời: "Bởi vì tôi mang theo hành trang thật gọn nhẹ."

Hóa ra sống vui vẻ thật đơn giản, có thiếu thốn chút ít đi nữa thì vẫn không sao.

Học hành tập luyện để nên giống một vị thần thật đơn giản

Có một con heo nhỏ đến xin làm môn đệ của một vị thần, vị thần ấy vui vẻ chấp nhận.

Lúc ấy có một con trâu nghé từ trong đám bùn lầy bước ra, toàn thân đầy lấm lem đầy bùn dơ bẩn, vị thần nói với con heo nhỏ: "Heo ơi, con hãy đến giúp con nghé tắm rửa cho sạch sẽ đi."

Con heo nhỏ trố mắt ngạc nhiên: "Con là môn đệ của thần, sao lại có thể đi phục vụ một con nghé bẩn thỉu như thế chứ ?"

Vị thần bảo heo con: "Con không đi phục vụ kẻ khác, thì kẻ khác làm sao biết được con là... môn đệ của Ta ?"

Hóa ra học hành tập luyện để nên giống một vị thần thật đơn giản, chỉ cần đem lòng thành thật ra mà phục vụ là được."

 

ST

Các tin tức khác