Tìm kiếm

Lễ nghĩa

17/01/2018 21:16
Lễ là cách thể hiện sự nhường nhịn có phần nhún nhường. Đặt cái tôi của mình luôn thấp hơn so với người khác.

Lễ là cách bạn tránh đau khổ cho người bằng cách hi sinh bản thân mình. Không phải là giải dối để chuộc lợi cá nhân. Không bao che cái xấu, che cái rở, không động chạm vào lòng tự ái của người, luôn tuyên dương cái tốt, cái đẹp của người khác. Một người chẳng có lòng ích kỷ sẽ làm việc đó một cách vô tự và tự nhiên.

Đối với người thấp kém hơn mình thì luôn yêu thương đùm bọc và giúp đỡ họ tốt lên. Đối với những người hơn mình thì luôn kính phục, tìm cái tốt để học hỏi. Không nịnh bợ, bợ đỡ người để được lợi cá nhân.

Đó chính là lễ của người xưa.

 

ST

Các tin tức khác