Tìm kiếm

Thành công quyết định do cách ta đối xử chính mình

05/01/2018 21:19
Một thanh niên đến chỗ đại sư thỉnh giáo:

– Thưa đại sư, có người nói con có thể trở thành thiên tài. Nhưng cũng có người nói con chỉ là một thằng đần độn. Còn chính con thì chưa xác định mình là như thế nào nữa. Theo người thì ta nên nhìn nhận ra sao về chính mình?

Thiền sư nhìn vẻ mặt cậu một lúc rồi nói:

– Giả sử ta có nửa ký gạo. Trong mắt người phụ nữ thì đó là cơm. Trong mắt người làm bánh thì nó là bánh mình. Trong mắt người nấu rượu thì đó là rượu. Nhưng ruốc cuộc gạo vẫn chỉ là gạo. Con người ta cũng vậy. Tiền đồ thế nào chẳng phải do mình quyết hay sao.

Cậu thanh niên hiểu ra vấn đề cảm ơn đại sư rồi ra về.

 

St

Các tin tức khác