Tìm kiếm

Câu chuyện mượn ô dù

05/12/2017 20:59
Một ngày Khổng Tử đi ra ngoài, trời đang mưa nhưng ông lại không có ô dù.

Có người nói: “Tử Hạ có đó, mượn của Tử Hạ đi”.

Khổng tử nghe xong liền nói: “Không được! Tử Hạ là người keo kiệt. Nếu tôi hỏi mượn mà anh ta không cho, mọi người sẽ nghĩ anh ta không tôn trọng thầy của mình. Còn nếu cho tôi mượn, anh ta chắc chắn sẽ rất đau khổ.”

Bài học:

Khi kết giao với người khác, chúng ta cần biết được ưu điểm và nhược điểm của họ. Chúng ta không nên kiểm tra khuyết điểm của người khác, nếu không tình bạn sẽ không lâu dài.

 

St

Các tin tức khác