Tìm kiếm

Tha thứ cho người chính là giải thoát mình khỏi khổ đau

04/12/2017 20:27
Mandela từng bị giam và bị xúc phạm suốt 27 năm.

Đến khi ông thành tổng thống Nam Phi ông đã mời 3 người từng là cai ngục canh giữ ông đến gặp mặt. Khi Madela cung kính đứng dậy chào 3 người thì mọi người có mặt và trên toàn thế giới đều phải im lặng.

Ông nói: “Khi tôi bước ra từ phòng giam, đi qua cánh cửa của sự tự do. Tôi đã hiểu rằng, nếu không thể vứt bỏ nỗi đau oán hận ở lại đằng sau thì tôi vẫn còn ở trong tù.”

Bài học:

Tha thứ cho người chính là giải thoát mình khỏi khổ đau.

 

St

Các tin tức khác