Tìm kiếm

Chiếc đồng hồ và bài học

28/11/2017 20:28
Cha đánh rơi chiếc đồng hồ, ông phàn nàn quay cuồng tìm kiếm khắp nơi nhưng cả buổi sáng cũng không tìm thấy.

Chờ cha đi ra ngoài, con lặng lẽ đi vào nhà, chỉ trong một lúc đã tìm thấy đồng hồ.

Cha hỏi: “Làm sao con tìm được thế?” Con trải lời: “Con ngồi yên lặng một lúc là có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, lần theo âm thanh đó nên tìm được.”

Chúng ta càng nôn nóng tìm kiếm càng không thấy thứ mình muốn tìm, chỉ có bình tĩnh lại, có thể nghe thấy tiếng nói trong lòng.

 

St

Các tin tức khác