Tìm kiếm

500 nghìn mua được ô tô?

07/11/2017 20:14
Có một vị tu tại gia đến chùa hỏi thầy:

– Thưa thầy. Sao con đã cố gắng hết mình tu tập rồi mà chẳng được gì cả? Hàng ngày vẫn niệm kinh, cũng làm việc thiện mà số vẫn chẳng đổi thay?

Lão hòa thượng đáp:

– Ta cho ông 500 nghìn ông làm giúp ta một việc.

– Việc gì ạ – vị khách kia trả lời.

– Mua giúp ta một cái ô tô

Vị khách kia ngạc nhiên đáp lại:

– 500 nghìn làm sao có đủ tiền mua ô tô được ạ.

Lão hòa thượng cười đáp:

– À ra ông cũng biết 500 nghìn không đủ tiền mua ô tô. Nhưng trên đời này có rất nhiều người vẫn tìm đủ mọi cách, vắt não suy nghĩ làm sao bỏ ra một chút mà thu được lợi thật nhiều à.

 

St

Các tin tức khác