Tìm kiếm

Lòng tốt ...

05/04/2017 18:26
Trong “Sử ký’ ghi lại một câu chuyện liên quan đến Ngô Khởi:

Ông yêu binh như con, được binh lính vô cùng yêu kính. 
 

Có một lần, có một người lính trẻ vừa nhập ngũ bị thương khi chiến đấu, do chiến trường thiếu thốn thuốc men, nên đợi khi đánh trận xong quay về hậu phương thì miệng vết thương đã mưng mủ. 
 

Khi Ngô Khởi đi tuần doanh phát hiện ra, ông không nói đến câu thứ hai lập tức quỳ xuống dùng miệng hút mủ trên miệng vết thương của người lính, giúp tiêu viêm điều trị vết thương. Người lính trẻ thấy tướng quân đối đãi với mình như vậy, cảm động đến ứa nước mắt, không nói nên lời. Các tướng sĩ khác trông thấy cũng cảm động sâu sắc. 
 

Mẹ của người lính sau khi nghe chuyện đã khóc rất to. Mọi người đều cho rằng bà cảm động mà khóc, nhưng bà lại nói: “Tôi lo cho số mệnh của con trai tôi! Năm xưa Ngô tướng quân cũng từng hút miệng vết thương cho cha của nó, kết quả là cha nó cảm động trước ân tình của tướng quân, liều chết quên thân, anh dũng giết giặc, cuối cùng chết nơi chiến trường.”

 

St

Các tin tức khác