Tìm kiếm

Chim sáo và người trồng nho

08/08/2021 12:15
Một hôm, người trồng nho bắt gặp trong vườn mình con sáo nhỏ đang rỉa những quả nho chín mọng trên cành. Ông bèn lớn tiếng nhiếc móc con chim là đồ trộm cắp đáng khinh.

Chim sáo hỏi lại:

– Thế nếu không có tôi bắt sâu bọ suốt mùa qua thì liệu đã có vườn quả hôm nay không?

Người trông nho cãi:

– Mi ăn sâu bọ như người ta ăn thịt trứng. Ta không đòi trả tiền thì thôi, lại còn kể công sao?

– Một vài quả nho mà đổi được vườn nho, sao ông lại tiếc? 

– Ta không cần mi, hãy cút đi, đồ ăn hại!

Người trồng nho giận dữ ném đất, đánh đuổi chim đi.

Mùa sau, chim đi biệt không trở lại. Sâu bọ phá hết vườn nho, không còn một lá. Bấy giờ, người trồng nho mới cất tiếng than: “Ôi, ta tiếc vài chùm nho nhỏ, đến nỗi làm mất cả vườn nho!”.

 

St

Các tin tức khác