Tìm kiếm

Tính thiện trong ta

05/04/2021 19:57
Lời nói của bạn … cách nghĩ của bạn … việc làm của bạn…

Tất cả đều thể hiện được cách sống hằng ngày của bạn, đó là sự phản chiếu lưu xuất từ tâm bạn.


Hãy sống cho hài hòa trong sáng, nuôi tâm cho hiền thiện. 


Lỡ khi bạn có nói, có làm sơ xuất điều gì,


Người khác vẫn nhìn thấy sự lương thiện trong bạn.

 

St

Các tin tức khác