Tìm kiếm

Hạnh phúc của con người đến từ sự bình an trong tâm hồn

22/02/2021 17:50
Hạnh phúc của con người đến từ sự bình an trong tâm hồn, biết tự sắp xếp công việc của chính mình, không can dự vào chuyện của người khác và không lo việc của thiên hạ, đó mới là cách sống khôn ngoan nhất.

Chăm lo cho “việc của chính mình”, bạn sẽ là người cao quý.

Đừng quan tâm đến “chuyện của người khác”, vì bạn là người ngoài cuộc.

Đừng lo lắng về “những việc bao đồng", bạn sẽ có một cuộc sống yên vui.

 

St

Các tin tức khác